menu

Pruszkowskie upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego

Pruszkowskie upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17 pod pomnikiem przy Elektrociepłowni Pruszków przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, reprezentanci służb, oraz innych środowisk złożyli wieńce i zapalili znicze na znak pamięci Powstania Warszawskiego. Wśród obecnych na uroczystości wyróżniającą grupą była młoda delegacja Muzeum Dulag 121.

Uroczystość rozpoczęła się od minutowego wycia syren alarmowych, które rozległy się w całej Polsce o godzinie 17. Po nim odegrany został hymn narodowy, a następnie zebrane delegacje złożyły hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego w stolicy oraz Pruszkowie. Pod tablicą upamiętniającą pracowników Elektrowni poległych w obronie ojczyzny i zamordowanych przez okupanta w latach 1939-1945 złożonych zostało bardzo wiele wieńców. Delegacja Muzeum składająca się z pracowników oraz młodzieży w sposób szczególny chciała upamiętnić pruszkowski epizod Powstania Warszawskiego, jakim było zdobycie Elektrowni 1 sierpnia 1944 r.

Skip to content