menu

„Ścieżki historii” – nowy konkurs gimnazjalny organizowany przez Muzeum Dulag 121

„Ścieżki historii” – nowy konkurs gimnazjalny organizowany przez Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie gimnazjalnym „Ścieżki historii”. Konkurs zorganizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. Będzie to doskonała okazja do zwiększenia wiedzy na temat historii miejscowości leżących w powiecie pruszkowskim.

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej uczącej się w szkołach na terenie powiatu pruszkowskiego. Jest on oryginalną propozycją obejmującą edukację historyczną, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie aktywnej postawy przywiązania do „małej ojczyzny”. Formuła konkursu inspirowana jest questingiem, geocachingiem i grami terenowymi – umożliwia uczestnikom odkrywanie na nowo historii, miejsc, postaci związanych z ich miejscowością oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania źródeł historycznych. Szczególny nacisk został położony na samodzielność i kreatywność uczestników, których zadaniem będzie opracowanie, pod opieką nauczyciela i animatora, ścieżek historycznych dotyczących historii i kultury XX wieku najbliższej okolicy. Konkurs składa się z 4 etapów. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjną nagrodę – wycieczkę po najciekawszych miejscach zachodniego Mazowsza.

Konkurs „Ścieżki historii” to doskonały sposób na poszerzanie wiedzy, rywalizację, zabawę i aktywny wypoczynek. Efektem całego projektu będzie publikacja książkowa w formie przewodnika, dystrybuowanego w powiecie oraz udostępnionego w Internecie na zasadach Creative Commons, zawierającego przygotowane przez uczestników ścieżki zadań oraz informacje historyczne o miejscowościach powiatu. Będzie to atrakcyjne narzędzie edukacyjne do wykorzystania przez szkoły oraz inne zainteresowane osoby.

Konkurs dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz ze środków Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.
Termin trwania konkursu 28.04. 2014 – 27.06.2014

Kontakt:
Mailowy: sciezkihistorii@dulag121.pl
Telefoniczny (w godzinach pracy Muzeum): (22) 758 86 63

Skip to content