menu

Pierwszy w Pruszkowie uliczny performance!

Pierwszy w Pruszkowie uliczny performance!

26 października 2014
12:00
Pruszków

Zapraszamy na pierwsze w Pruszkowie uliczne performatywne działanie osnute wokół historii miasta, a w szczególności poświęcone tematowi istnienia obozu przejściowego Dulag 121. Performance został przygotowany przez uczestników projektu „Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków”, realizowanego przez Muzeum Dulag 121.

„Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków” to zadanie interdyscyplinarne wykorzystujące sztukę parateatralną – performance w edukacji kulturalnej i popularyzacji historii lokalnej. Polegało na przeprowadzeniu warsztatów parateatralnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej ze szkół pruszkowskich i przygotowaniu spektaklu performance w przestrzeni miejskiej, podejmującego temat obozu przejściowego Dulag 121. W 2014 r. przypadała 70. rocznica powstania pruszkowskiego obozu. Jego istnienie jest jedną z najbardziej znamiennych kart w dziejach Pruszkowa oraz Warszawy. To bezprecedensowe wydarzenie, w którym uczestniczyło z jednej strony 650 tys. więzionych w obozie warszawiaków, a z drugiej niemal cała ówczesna społeczność Pruszkowa licząca ok. 25 tys. osób.

Młodzież pracowała nad performace’em pod kierunkiem członków grupy „Performeria Warszawy”. W trakcie warsztatów uczestnicy spotkali się z osobami starszymi, które przybliżyły wojenną historię miasta. Zajęcia polegały m.in. na pracy nad zebranymi materiałami historycznymi, wspomnieniami i twórczym ich wykorzystaniu przez młodzież na potrzeby spektaklu, aby w sposób angażujący emocje, ciało i umysł popularyzować wiedzę historyczną. W autorskim spektaklu wyraża swój stosunek do minionych wydarzeń i przestrzeni miejskiej Pruszkowa.

Na performatywny spacer zapraszamy w niedzielę, 26 października o godz. 12.00. Startujemy przy stacji WKD Tworki, obok bramy szpitala. Będziemy podążali ulicami, którymi byli prowadzeni warszawiacy do obozu Dulag 121. Odkryjemy na nowo historyczne miejsca i będziemy mieli okazję przyłączyć się do proponowanych przez młodych performerów działań.

W związku z realizacją spektaklu Muzeum Dulag 121 będzie tego dnia zamknięte.

Informacje o projekcie, sztuce performance, historii Pruszkowa oraz relacje z warsztatów i spektaklu można znaleźć na blogu performance-pruszkow.blogspot.com prowadzonym przez uczestników projektu.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna” oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.

Skip to content