menu

„Solidarni” ku wolności

14 grudnia 2014
14:00
Muzeum Dulag 121

Wystawa »„Solidarni” ku wolności« przedstawia dzieje Grup Oporu „Solidarni”, biogramy jej członków (m. in. Tadeusza Klincewicza, Waldemara Różyckiego, Jerzego Gumowskiego i Janusza Ramotowskiego) oraz przeprowadzone przez nie akcje: rozrzucanie ulotek, organizowanie manifestacji, a także kolportowanie wydawnictw drugoobiegowych opublikowanych w założonej przez członków Grupy Oficynie Wydawniczej RYTM. Autorami wystawy są: Jacek Juzwa, Mieszko Zieliński i Włodzimierz Domagalski, a sama wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa przy udziale Muzeum Historii Polski. Otwarcie wystawy uświetni występ Iwony Kowalik-Szatkowskiej, a akompaniować jej będzie Grzegorz Mroczek.

Dopełnieniem wernisażu będzie wykład i prezentacja multimedialna Bolesława Jabłońskiego i Jana Kulczyckiego przybliżająca poruszaną tematykę. Grupy Oporu „Solidarni” były niezależną, tajną organizacją działającą w latach 80-tych, związana z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Ich początki sięgają przełomu 1981 i 1982 roku, a ich działalność trwała aż do 1989 roku. Najważniejszymi polami działalności Grup były akcje ulotkowe i nadawania krótkich audycji radiowych. Grupy posiadały także sekcję legalizacyjną odpowiadającą za przygotowanie dokumentów dla ukrywających się członków opozycji oraz sekcję transportową, która odbierała przemycaną do Polski pomoc techniczną (powielacze, materiały do druku). W ramach Grup powstała także Oficyna Wydawnicza RYTM, której celem było wydawanie książek zakazanych przez komunistyczną cenzurę i drukowanie ulotek.

Zapraszamy do zapoznania się z historią Grup Oporu „Solidarni” i do udziału w spotkaniu. Wstęp wolny.

Skip to content