menu

Aktualizacja Listy Pamięci

Aktualizacja Listy Pamięci

W marcu zakończył się kolejny etap prac nad aktualizują prowadzonej przez Muzeum Listy Pamięci obozu Dulag 121. Objęły one udostępnienie nazwisk więźniów obozu Dulag 121 wywiezionych w sierpniu i wrześniu 1944 r. do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Do tej pory na stronie internetowej Muzeum były udostępnione jedynie nazwiska mężczyzn z pierwszego transportu do KL Auschwitz z 12 – 13 sierpnia 1944 r.

Na otrzymanych z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau listach transportowych figurowało łącznie 8959 więźniarek i więźniów pruszkowskiego obozu przejściowego wywiezionych do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Obejmują one imiona i nazwiska 7880 mężczyzn wywiezionych z Dulagu 121 czterema transportami z 12-13 sierpnia, 4 września, 13 września i 17 września. Na listach znalazły się również imiona i nazwiska 1077 kobiet wywiezionych 2 transportami: 12-13 sierpnia i 4 września. Po weryfikacji i sprawdzeniu, czy Muzeum nie posiadało już w swojej bazie informacji o tych osobach, nowe nazwiska zostały wprowadzone na Listę Pamięci.

Obecnie na Liście Pamięci znajduje się 14746 imion i nazwisk więźniów obozu Dulag 121. Pochodzą one z kwerend archiwalnych prowadzonych przez Muzeum, a także z informacji przekazanych przez żyjących uczestników tamtych wydarzeń lub ich krewnych. W porównaniu z szacunkową liczbą wszystkich, którzy przez obóz pruszkowski przeszli – 650 tys. osób – to wciąż mało.

Skip to content