menu

Lekcje okolicznościowe

Lekcje okolicznościowe

W naszej ofercie edukacyjnej znajdą Państwo także lekcje okolicznościowe. Przygotowujemy je  w oparciu o wystawy czasowe oraz z okazji rocznic historycznych i ważnych wydarzeń z dziejów Polski. Niektóre z lekcji nie są włączone do naszego stałego programu zajęć edukacyjnych.

Obecnie dostępne tematy zajęć:

Norwid – Akcja Pruszkowska 1944/45. (Obchody Roku Norwidowskiego)
Podczas zajęć opowiemy o życiu Cypriana Kamila Norwida, losach rękopisów jego poezji i rysunków w trakcie II wojny światowej oraz przedstawimy historię „Akcji Pruszkowskiej”, akcji ratowania z palonej i burzonej przez okupanta niemieckiego Warszawy, dóbr kultury polskiej, które były narażone na wywiezienie lub unicestwienie.

Bitwa Warszawska 1920 roku
Podczas zajęć uczniowie poznają przyczyny i okoliczności wybuchu wojny między Polską a Rosją Radziecką. Zaznajomią się z przebiegiem ofensywy radzieckiej w 1920 roku i Bitwy Warszawskiej.

11 listopada 1918 roku – drogi do niepodległości
Zajęcia prezentują drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości, okoliczności tego wydarzenia, oraz sytuację Polaków pod zaborami.

Propaganda w PRL. Cywilizacja komunizmu piórem Leopolda Tyrmanda
Analizując teksty Leopolda Tyrmanda przybliżamy uczestnikom terminy komunizm, propaganda i socrealizm, pokazujemy środki budowania przekazu propagandowego. Omawiamy realia życia codziennego, naukowego, rozwój kultury niezależnej w okresie PRL-u.

13 grudnia 1981 – ballada o stanie wojennym
Zajęcia poświęcone wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce Ludowej w 1981 roku, ograniczeniu działalności „Solidarności”, internowaniu jej przywódców oraz reakcji społeczeństwa polskiego.

Wielka wojna partyzancka Polaków
Lekcja poświęcona Powstaniu Styczniowemu z 1863 roku, które objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Największe polskie powstanie narodowe miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.

Terminy zajęć: od poniedziałku do piątku od godziny 8:00.

Koszt zajęć: 50 zł (opłata stała) + 4zł (cena biletu ulgowego) od każdego uczestnika z wyłączeniem nauczycieli i opiekunów.

Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: (22) 758 86 63, a także drogą e-mailową: edukacja@dulag121.pl i dulag@dulag121.pl.

Skip to content