menu

Ukazały się wspomnienia Kazimiery Drescher „Wróciłam”

Ukazały się wspomnienia Kazimiery Drescher „Wróciłam”

Staraniem rodziny Drescherów ukazały się wspomnienia Kazimiery „Zuli” Drescher,  zatytułowane „Wróciłam” dotyczące jej pobytu w obozie koncentracyjnym Auschwitz, do którego została deportowana za swoją nielegalną działalność w obozie Dulag 121.

Kazimiera Drescher (1914-1985), używająca pseudonimu „Zula” była od 10 sierpnia do 13 września 1944 r. tłumaczką obozowej komisji lekarskiej Dulagu 121, działającej w hali nr 2. Dzięki zaufaniu, jakie miała u niemieckich lekarzy, mogła wykorzystać swoją funkcję do szeregu nielegalnych działań na rzecz wypędzonych warszawiaków. Przede wszystkim sporządzała fałszywe listy, na podstawie których zwalniano z obozu jako chorych osoby całkowicie zdrowe, które w ten sposób ratowano przed wywózką do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe. Kazimiera Drescher za swoją nielegalną działalność w obozie w Pruszkowie została zesłana do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Szczęśliwie przeżyła uwięzienie w Auschwitz. Po wojnie mieszkała w Trójmieście i Szczecinie.

Książka „Wróciłam” zawiera spisane tuż po zakończeniu II wojny światowej wspomnienia Kazimiery Drescher dotyczące jej aresztowania i przede wszystkim pobytu w obozie Auschwitz, których jednak autorka nie zdecydowała się opublikować za życia. Dopiero teraz staraniem rodziny – Andrzeja i Patryka Drescherów, Edwarda i Izy Dreszer, mogły się one ukazać drukiem. Wydawnictwo zawiera również tłumaczenie wspomnień na język angielski, dzięki czemu historia Kazimiery Drescher ma szansę na rozpowszechnienie poza granicami kraju. Warto również zaznaczyć, że wydane wspomnienia stanowią uzupełnienie wcześniej napisanych przez Kazimierę Drescher tekstów dotyczących obozu Dulagu 121 i pozwala dokładniej prześledzić jej wojenne losy.

Książka jest do nabycia w siedzibie Muzeum Dulag 121.

K. Drescher, Wróciła, okładka
K. Drescher, Wróciła, okładka

 

Skip to content