menu

77. rocznica Zbrodni Katyńskiej

77. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna NKWD ZSRS zamordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.

3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono również w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę.

W 77. rocznicę zbrodni katyńskiej pragniemy przypomnieć ofiary mordu pochodzące z terenu obecnego Powiatu Pruszkowskiego. Publikujemy spis mieszkańców Pruszkowa, którzy zostali rozstrzelani przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940 roku.

Lista oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego oraz policjantów zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940 roku.

[Podajemy za: Martyrologia pruszkowska 1939-1945, opr. Tadeusz Jaros,  Pruszków 2004]

 1. Baranowicz Edward, podpułkownik – Katyń
 2. Biernacki Tadeusz, podporucznik – Katyń
 3. Boenisch Hipolit, podporucznik – Katyń
 4. Giełżyński Jan, podporucznik – Katyń
 5. Gomuliński Władysław, kapitan – Katyń
 6. Kwieciński Tadeusz, podporucznik – Katyń
 7. Markiewicz Witold, major – Katyń
 8. Milewski Henryk, podporucznik – Charków
 9. Mizera Ignacy, podporucznik – Charków
 10. Niwiński Józef, podporucznik – Katyń
 11. Olesiński Stefan, kapitan – Charków
 12. Prauss Tadeusz, pułkownik – Charków
 13. Raczyński Czesław, kapitan – Katyń
 14. Rychlicki Włodzimierz, kapitan – Charków
 15. Skolimowski Adam, podporucznik – Katyń
 16. Strzelec Tadeusz, podporucznik – Charków
 17. Śliwiński Stanisław, podporucznik – Charków
 18. Taczak Marian, major – Charków
 19. Tober Edward, porucznik – Charków
 20. Wojciechowski Mieczysław, major – Katyń
 21. Wolfram Kazimierz, kapitan – Charków
 22. Zarzycki Mieczysław, kapitan – Charków
 23. Kowalewski Michał, st. szeregowy – Katyń
 24. Dawda Józef, st. posterunkowy – Miednoje
 25. Oktaba Leonard, legionista – Miednoje

Cześć Ich Pamięci!

Skip to content