menu

Dawne warsztaty kolejowe w Pruszkowie jako zabytek techniki i architektury przemysłowej – spacer historyczny

Dawne warsztaty kolejowe w Pruszkowie jako zabytek techniki i architektury przemysłowej – spacer historyczny

18 sierpnia 2018
14:00
Muzeum Dulag 121

18 sierpnia o godz. 14. zapraszamy na kolejny spacer z cyklu Pruskoviana poświęcony historii Warsztatów Kolejowych na Żbikowie. Tym razem po terenie dawnego ZNTK oprowadzą nas dr hab. Zbigniew Tucholski oraz mgr inż. Stefan Fuglewicz. Spotykamy się przy Muzeum Dulag 121.

Na terenie dawnych Warsztatów Kolejowych na Żbikowie obok nowoczesnych hal znajdziemy budynki z XIX i XX wieku, które są pozostałościami po kolejowej przeszłości tego obszaru. Dwaj znawcy i badacze kolejnictwa oraz fortyfikacji, a także specjaliści w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, oprowadzą nas po terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i opowiedzą o zabytkowych obiektach znajdujących się na tym terenie.

Uczestnicy spaceru będą mogli poznać historię dawnych warsztatów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej na Żbikowie, spojrzeć na ich relikty z perspektywy historii kolejnictwa i fortyfikacji. W trakcie spotkania omówione zostaną także zagadnienia konserwatorskie związane z ochroną zabytkowych obiektów dawnych warsztatów. Będzie okazja dowiedzieć się, jak wiele cennych zabytków mamy na terenie naszego miasta i jaką mają historię.

Serdecznie zapraszamy.

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN, historyk kolejnictwa i techniki, autor publikacji i opracowań konserwatorskich z dziedziny historii kolejnictwa, rozwoju konstrukcji taboru kolejowego i historii żeglugi śródlądowej

mgr inż. Stefan Fuglewicz, historyk fortyfikacji, specjalista w zakresie ochrony dziedzictwa militarnego. Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. Inicjator ochrony wielu zabytków architektury obronnej.

Skip to content