menu

Ludobójstwa – z dziejów ludzkiej destrukcyjności

Ludobójstwa – z dziejów ludzkiej destrukcyjności

12 stycznia 2019
15:00
Muzeum Dulag 121

12 stycznia o godz. 15. zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Karty Historii. Naszym gościem będzie dr hab. Lech Nijakowski – autor książki „Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności”.

9 grudnia obchodziliśmy 70. rocznicę uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, której współtwórcą był polski prawnik Rafał Lemkin.

Wykład dr. hab Lecha Nijakowskiego wprowadzi nas do studiów nad ludobójstwem. Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia prawne, psychologiczne i socjologiczne, a także omówione wybrane studia przypadków.

Studia nad ludobójstwem są dynamicznie rozwijającym się transdyscyplinarnym polem badawczym. Ich wartością jest stawianie hipotez dotyczących najważniejszych zagadnień nauk społecznych i testowanie ich na drodze porównywania przypadków masowych zbrodni. Dzięki temu można nie tylko lepiej wyjaśnić naturę mobilizacji ludobójczej czy zaangażowania „zwykłych ludzi” w projekty eksterminacyjne, ale również oszacować ryzyko wystąpienia ludobójstw w różnych częściach świata. Badania nad ludobójstwem służą więc nie tylko opisywaniu przeszłości, ale również posiadają wartość prewencyjną. Wiek XX bywa określany „stuleciem ludobójstw”. To, jaki będzie XXI zależy w dużej mierze od umiejętności rozpoznawania przez nas wczesnych symptomów rodzącej się nienawiści.

Lech M. Nijakowski – dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP (od 2001 roku), członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, „Studiów Socjologiczno-Politycznych” oraz „Zdania”. Ostatnio opublikował m.in.: „Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013) i „Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018).

Skip to content