menu

Józef Falkowski – żołnierz VI Rejonu AK „Helenów”, organizator magazynu broni w Pruszkowie

Józef Falkowski – żołnierz VI Rejonu AK „Helenów”, organizator magazynu broni w Pruszkowie

08 czerwca 2019
17:00
Muzeum Dulag 121

8 czerwca o godz. 17. serdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie poświęcone postaci Józefa Falkowskiego, który w czasach okupacji był zaangażowany w działalność konspiracyjną na terenie Pruszkowa oraz pomagał więźniom obozu Dulag 121. O swoim dziadku opowiadać będzie Robert Falkowski. Spotkanie jest częścią uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic pamiątkowych AK organizowanych przez ŚZŻAK Koło nr 6 w Pruszkowie.

Józef Falkowski urodził się 27 I 1899 r. Brał udział w walkach 1918 r., a także w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas okupacji hitlerowskiej był organizatorem POZ w powiecie Lipnowskim. W 1941 r. został aresztowany za działalność konspiracyjną. Po kilku tygodniach udało mu się uciec z więzienia i dzięki pomocy dawnych towarzyszy broni z Legionów, został właścicielem gospodarstwa ogrodniczego w Pruszkowie przy ul. Wyględówek 3/4. Tutaj również brał czynny udział konspiracji. Jego dom stał się jednym z magazynów broni i materiałów wybuchowych Kedywu AK. Magazyn mieścił się w zamaskowanym „bunkrze” odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym przed możliwością wykrycia. Ze względu na bliskość stacji EKD placówka była doskonałym punktem kontaktowym. Odbywały się w niej również tajne szkolenia członków AK – żołnierze uczyli się podstaw dywersji, budowy i obsługi ładunków wybuchowych. Józef Falkowski razem z synem Aleksandrem często transportowali broń i materiały w miejsca kontaktowe, co wiązało się z narażeniem życia. Gospodarstwo Falkowskich dostarczało warzywa i owoce m.in. do szpitala w Tworkach. Po wybuchu Powstania Warszawskiego Józef Falkowski pomagał więźniom obozu Dulag 121 organizując dostawy żywności do kuchni obozowej. Wyjeżdżając z terenu obozu zabierał chłopców zagrożonych rozstrzelaniem lub wysyłką do obozu koncentracyjnego. Jak wynika ze stempli na przepustce podpisanej przez komendanta Siebera wykonał 53 transporty do obozu. Po wojnie z obawy przed represjami nowych władz Józef Falkowski zamieszkał na Ziemiach Odzyskanych. Władza ludowa nie wybaczała walki w Legionach i 1920 r. Został aresztowany 22 X 1950 r. i uwięziony we Wrocławiu. W 1951 r. żona otrzymała list z zawiadomieniem o śmierci męża.

***

Zapraszamy również do udziału w głównych uroczystościach, które odbędą się tego dnia.
O godz. 15.00 w parafii Św. Kazimierza zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Żołnierzy Armii Krajowej. Po Mszy nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych gości w miejsca posadowienia tablic (Tablica przy ul. Kościelnej 9 ; Tablica przy ul. Ewy 22A). Ceremonii poświęcenia tablic dokona ks. dziekan Marian Mikołajczak.
Organizatorem uroczystości jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 6 Pruszków „Piechocin”.

 

Skip to content