menu

Obchody Dnia Pamięci 2022 – relacja

Obchody Dnia Pamięci 2022 – relacja

W ubiegłą sobotę, 24 września odbyły się coroczne obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc organizowane przez Powiat Pruszkowski, Miasto Pruszków, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz  Muzeum Dulag 121. Na tegoroczne Obchody złożyły się m.in. uroczystości pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” oraz spektakl muzyczny „Pejzaż Polski” w wykonaniu zespołu muzyki klasycznej Les Femmes. Uroczystości po raz kolejny Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

24 września uczciliśmy pamięć Ludności Cywilnej wypędzonej z powstańczej Warszawy, która między sierpniem a październikiem 1944 roku ginęła w masowych egzekucjach i bombardowaniach oraz przeżyła dramat wypędzenia i pobyt w obozie Durchgangslager 121, a także tych, którzy często z narażeniem  życia, nieśli im bezinteresownie pomoc.

Podczas tegorocznych uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć wielu Świadków Historii – byłych więźniów obozu Dulag 121 – naszych najważniejszych gości. Na uroczystości przybyli również Powstańcy oraz kombatanci z terenu Powiatu Pruszkowskiego i okolic. Naszymi gośćmi byli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele środowisk patriotycznych oraz uczniowie ze szkół pruszkowskich i powiatowych.

Uroczystości na Cmentarzu Żbikowskim i Cmentarzu Szpitalnym w Tworkach

Obchody Dnia Pamięci rozpoczęliśmy o godz. 12.00 od niewielkiej ceremonii złożenia kwiatów na Cmentarzu Szpitalnym w Tworkach pod tablicą upamiętniającą więźniów obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 r. i ofiary cywilne na terenie cmentarza w Tworkach. Następnie o godz. 13.00 odbyła się ceremonia złożenia kwiatów na Cmentarzu Żbikowskim pod tablicą upamiętniającą zmarłych i zamordowanych więźniów obozu, którzy zostali pochowani w zbiorowych mogiłach na terenie cmentarza.

Wiązanki złożyli m.in. Pan Adam Siwek – Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Poseł na Sejm Pan Zdzisław Sipiera, Starosta Powiatu Pruszkowskiego Pan Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta Pan Paweł Makuch, a także Komendant Hufca ZHP Pruszków phm. Krystian Radziejewski, wiceprezes ŚZŻAK – Koło nr 6 w Pruszkowie Pani Barbara Ratyńska i przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Wojny”.

Obchody pod Pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa”

Główna część Obchodów pod Pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” rozpoczęła się o godz. 14.00 od wprowadzenia pocztów sztandarowych przybyłych na uroczystości.

Tradycyjnie została odprawiona polowa Msza Święta w intencji więźniów obozu Dulag 121 i niosących im pomoc, którą koncelebrował ks. kanonik Bogdan Przegaliński – proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żbikowie. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła Orkiestra Dęta „Pruszkowianka” pod batutą Adama Malcherka.

Po zakończonej Mszy na teren uroczystości została wprowadzona Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego dowodzona przez ppor. Pawła Szubę. Orkiestra Wojskowa odegrała Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie, po powitaniu gości, przeszliśmy do listów i przemówień skierowanych do uczestników Obchodów Dnia Pamięci.

Jako pierwszy w imieniu Premiera Pana Mateusza Morawieckiego list odczytał Pan Wojciech Labuda – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci. Głos zabrali również Pan Grzegorz Kołpaczyński, który odczytał list od Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, a także Pani Agnieszka Kazimierczak, która odczytała list od Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W imieniu Prezesa partii „Prawa i Sprawiedliwości” Jarosława Kaczyńskiego list odczytał Poseł na Sejm IX kadencji Pan Zdzisław Sipiera. Listy do uczestników uroczystości skierowali również Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pan Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki oraz Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W trakcie Obchodów przemówienie wygłosił również dr Mateusz Szpytma – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głos zabrali także przedstawiciele władz lokalnych – Starosta Pruszkowski Pan Krzysztof Rymuza oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Pan Paweł Makuch.

Następnym punktem programu uroczystości było wręczenie Odznaki Pamiątkowej „Kolumbowie. Rocznik 20” dla Pana Zdzisława Zaborskiego ps. „Błyskawica” – żołnierza AK VI Rejonu VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego. Odznaczenia dokonała Pani Anna Lewak – Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przemówienie wygłosił Pan Robert Falkowski – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 6 w Pruszkowie.

Po wręczeniu nastąpiło uroczyste odczytanie Apelu Pamięci przez oficera Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego por. Marcina Zientarę, a następnie żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oddali salwę honorową.

Na zakończenie uroczystości odbyła się ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”. Jako pierwsi wiązankę złożyli Świadkowie Historii – byli więźniowie obozu Dulag 121: Pan Janusz Bober z żoną Panią Jadwigą Adrjańską-Bober, Pani Danuta Charkiewicz, Pan Tadeusz Cieślak i Pan Marek Halter.  Kwiaty złożyli przedstawiciele władz państwowych: Pani Zofia Romaszewska – były więzień obozu, doradca Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Pan Wojciech Labuda reprezentujący Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Pan Grzegorz Kołpaczyński reprezentujący Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, a także reprezentanci państwowych instytucji m.in. dr Mateusz Szpytma zastępca Prezesa IPN oraz Pani Agnieszka Kazimierczak reprezentująca Szefa  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych. Wiązanki złożyli także przedstawiciele władz lokalnych – Starosta Pruszkowski Pan Krzysztof Rymuza, przewodniczący Rady Powiatu Pan Rafał Sieradzki, Prezydent Miasta Pruszkowa Pan Paweł Makuch i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Bąk. Przed Pomnikiem kwiaty złożyły reprezentacje stowarzyszeń kombatanckich i organizacji pozarządowym m.in. Zarząd Główny ŚZŻAK, ŚZŻAK Koło nr 6 w Pruszkowie, Stowarzyszenie Dzieci Powstania Warszawskiego 1944, Stowarzyszenie Dzieci Wojny, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów  w Pruszkowie, PTKN czy Hufiec ZHP Pruszków.  Swoje delegacje kwiatowe miały również instytucje kultury m.in. Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Warszawy, czy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego oraz szkoły pruszkowskie i powiatowe.

Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych i asysty wojskowej Pani Małgorzata Bojanowska – dyrektor Muzeum Dulag 121, zaprosiła wszystkich gości do udziału w dalszej części Obchodów Dnia Pamięci.

Spektakl muzyczny „Pejzaż polski”

Po zakończeniu oficjalnej części tegorocznych Obchodów uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, gdzie po krótkim poczęstunku rozpoczął się koncert „Pejzaż polski” w wykonaniu zespołu Les Femmes. W czasie muzycznego spektaklu Natalia Krajewska-Kitowska (sopran), Joanna Sobowiec-Jamioł (sopran), Emilia Osowska (mezzosopran) i Justyna Korpak (fortepian) zaprezentowały sceny z życia kobiet  XIX i XX wieku, którym towarzyszyły utwory najwybitniejszych  polskich kompozytorów m.in.: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Piotra Perkowskiego, Franciszka Maklakiewicza, Mieczysława Karłowicza, Bohdana Riemera, Feliksa Nowowiejskiego, Stefana Kisielewskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Romualda Twardowskiego i  Ludomira Różyckiego. Koncert został zorganizowany we współpracy z Biurem Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na tegoroczne obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosącym Im Pomoc. Dziękujemy reprezentantom władz państwowych i samorządowych, kombatantom, przedstawicielom środowisk patriotycznych oraz uczniom ze szkół pruszkowskich i powiatowych.Jednocześnie mamy nadzieję, że w czasie kolejnych Obchodów uda nam się ponownie spotkać ze Świadkami Historii, którzy swoją obecnością dają świadectwo tragedii jaka spotkała ludność cywilną w czasie niemieckiej okupacji i Powstania Warszawskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Obchodów.

Dziękujemy współorganizatorom: Powiatowi Pruszkowskiemu, Miastu Pruszków, Instytutowi Pamięci Narodowej, Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za pomoc przy organizacji i promocji uroczystości.

Szczególnie podziękowania kierujemy do Biura Wydarzeń Kulturalnych IPN za zorganizowanie wyjątkowego spektaklu „Pejzaż Polski”, który był ważnym elementem tegorocznych Obchodów

Podziękowania kierujemy do ks. Bogdana Przegalińskiego, który zgodził się odprawić polową Mszę Świętą pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”. Dziękujemy również Orkiestrze Dętej „Pruszkowianka” pod dyrekcją Adama Malcherka za przygotowanie wyjątkowej oprawy muzycznej Mszy.

Serdecznie dziękujemy MLP Group S.A, który po raz kolejny umożliwił zorganizowanie Obchodów Dnia Pamięci na terenie byłych Warsztatów Kolejowych i Obozu Dulag 121.

Bardzo dziękujemy Harcerzom z Hufca ZHP Pruszków oraz uczniom z klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Nansena w Piastowie, którzy aktywnie wspierali nas w dniu uroczystości. Dziękujemy także Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Straży Miejskiej za zabezpieczenie uroczystości, a także ochroniarzom Solid pracującym na terenie MLP Group za pomoc w kierowaniu ruchem samochodów.

Dziękujemy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestrze Wojskowej za asystę honorową podczas uroczystości.

Serdecznie dziękujemy również patronom medialnym i wszystkim mediom oraz instytucjom, które włączyły się w relacjonowanie tegorocznych Obchodów, w szczególności: TVP3 Warszawa, TVP Info, TVP Historia Polskiemu Radiu, dziennikowi „Rzeczpospolita”, „Gazeta Polska”, tygodnikom „Do Rzeczy” „Gość Niedzielny” i „W Sieci”, miesięcznikowi „Uważam Rze Historia”, portalom internetowym: historykon.pl, dzieje.pl i dorzeczy.pl, dwutygodnikowi „Mocne Strony”, Telewizji Kablowej Tel-Kab, Radio Bogoria, miesięcznikowi „Głos Pruszkowa”, „Obiektywnej Gazecie Mazowsza Zachodniego”, „WPR”, „Podwarszawskiemu Życiu Pruszkowa”, „Przeglądowi Regionalnemu”, „Przeglądowi Piaseczyńskiemu”, „Czas Piastowa”.

Skip to content