menu

Czepek pielęgniarski Zofii Jadwigi Jarzyny

Czepek pielęgniarski Zofii Jadwigi Jarzyny

Czepek pielęgniarski z ręcznie wyszytym czerwonym krzyżem, należący do mieszkanki Pruszkowa Zofii Jadwigi Jarzyny (1923-2004), która jako sanitariuszka pomagała w sierpniu 1944 r. na terenie obozu Dulag 121.
Zbiory Muzeum Dulag 121, dar Krystyny Zofii Koziatek.

Czepek pielęgniarski, z ręcznie wyszytym czerwonym krzyżem, należący do Zofii Jadwigi Jarzyny (1923-2004), sanitariuszki na terenie obozu Dulag 121. Zbiory Muzeum Dulag 121 - dar Krystyny Zofii Koziatek.

Powiązane hasła

”None

Skip to content