menu

Zaborski Zdzisław – audycja w Radiu Bogoria

Zaborski Zdzisław – audycja w Radiu Bogoria

Zdzisław Zaborski – urodzony w 1925 r. w Pruszkowie, żołnierz AK, działacz środowisk kombatanckich, znawca wojennej historii Pruszkowa i okolic. W 1943 roku zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej, brał udział w walkach powstańczych jako członek drużyny dyspozycyjnej sztabu VI Rejonu „Helenów”. Po wojnie ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1978 r. związany ze środowiskiem byłych żołnierzy AK Rejonu „Helenów”, w latach 1994-1996 członek komitetu redakcyjnego zeszytów historycznych „Na przedpolu Warszawy”, obecnie przewodniczący Komisji Historycznej Okręgu Warszawa – Powiat ŚZŻAK. Autor książek poświęconych wojennym losom Pruszkowa oraz okolic, m.in. monografii „Durchsganglager121. Niemiecka zbrodnia specjalna” (2004) oraz „Trwaliśmy przy tobie, Warszawo” (2011), poświęconej historii konspiracji i walki VI Rejonu „Helenów”. W pierwszej części audycji pan Zaborski opowiada o pracy nad monografią Dulagu 121 oraz bardziej szczegółowo o historii samego obozu, a także o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim, które spędził w lasach sękocińskich. Druga część poświęcona jest m.in.
niemieckim planom zniszczenia stolicy, ekonomicznym przyczynom powstania obozu przejściowego w Pruszkowie, a także historii powstania Muzeum Dulag 121.

Cześć pierwsza audycji:

 

Cześć druga audycji:

 

„Dulag 121 – Świadkowie historii” – cykliczna audycja emitowana w grodziskim Radiu Bogoria w latach 2012-2013. Gośćmi Elżbiety Abramczuk oraz Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum Dulag 121, byli świadkowie – osoby lub rodziny osób, które przeżyły gehennę pobytu w obozie Dulag 121 bądź pomagały więzionym w jego murach.

Powiązane hasła

”None

Skip to content