menu

Dyksowski Andrzej – audycja w Radiu Bogoria

Dyksowski Andrzej – audycja w Radiu Bogoria

Andrzej Dyksowski, ur. 1939 w roku, w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkał wraz z rodzicami i starszym bratem przy ul. Rybaki 24. Po upadku Starówki rodzina przedostała się do Śródmieścia, skąd – po kapitulacji powstania – zostali pognani do Pruszkowa. Podczas marszu od tłumu zostali oddzieleni mężczyźni, w tym ojciec chłopca. Matka z dziećmi trafiła do obozu Dulag 121, skąd Janina Dyksowska została zabierana do przymusowych prac na terenie Pruszkowa. Po wojnie do rodziny wrócił ojciec, wyniszczony po pobycie w obozach koncentracyjnych, m.in. Mauthausen, Gross-Rosen i Dachau.

„Dulag 121 – Świadkowie historii” – cykliczna audycja emitowana w grodziskim Radiu Bogoria w latach 2012-2013. Gośćmi Elżbiety Abramczuk oraz Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum Dulag 121, byli świadkowie – osoby lub rodziny osób, które przeżyły gehennę pobytu w obozie Dulag 121 bądź pomagały więzionym w jego murach.”

Powiązane hasła

”None

Skip to content