menu

Furmańczyk Krystyna z d. Stachowicz – audycja w radiu Bogoria

Furmańczyk Krystyna z d. Stachowicz – audycja w radiu Bogoria

Furmańczyk Krystyna z d. Stachowicz, ur. 1931 r., podczas okupacji mieszkała wraz z trójką rodzeństwa Ryszardem, Wojciechem i Alicją oraz rodzicami Marią i Tadeuszem przy ul. Litewskiej 4. Najstarszy, brat Pani Krystyny, Ryszard, za działania konspiracyjne został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku. Po dziesięciu dniach bestialskich przesłuchań na Gestapo przy al. Szucha, został zamordowany. Sześć tygodni później ojciec Pani Krystyny został wysłany do KL Auschwitz. Reszta rodziny, wysiedlona z ul. Litewskiej, gdzie utworzono dzielnicę niemiecką, zmuszona była przeprowadzić się na ul. Złotą. W pierwszej części audycji Pani Krystyna Furmańczyk opowiada o tych tragicznych wydarzeniach za czasu życia pod okupacją niemiecką, a także o doświadczeniach z Powstania Warszawskiego.

 

W drugiej części audycji Panik Krystyna opowiada o wygnaniu ze stolicy, osadzeniu w obozie przejściowym w Pruszkowie i dalszej tułaczce. Pani Krystyna wraz z siostrą i matką zostały wysłane do Skawiny, gdzie przebywały do końca wojny. Ojciec Pani Krystyny przeżył obóz i po wyzwoleniu rodzina szczęśliwie połączyła się i wróciła do Warszawy.

Zaświadczenie wystawione przez RGO o pobycie Alicji Stachowicz, siostry Pani Krystyny, w obozie Dulag 121
Zaświadczenie wystawione przez RGO o pobycie Marii Stachowicz, matki Pani Krystyny, w obozie Dulag 121

Powiązane hasła

”None

Skip to content