menu

09 MAR

09 MAR

1929

Rejon parku Anielin na wydanym w 1928 r. przez Magistrat „Planie miasta Pruszkowa” (zbiory Muzeum Dulag 121)

9 marca 1929 roku burmistrz Pruszkowa Józef Cichecki oraz ławnik Józef Kwasiborski podpisali w imieniu miasta umowę rejentalną na dziesięcioletnią dzierżawę parku „Anielin”. Należący do spadkobierców rejenta Marcelego Zielińskiego park okalający jego letnią rezydencję, która została zniszczona podczas ostrzału artyleryjskiego w październiku 1914 roku, znajdował się między rzeką Utratą, ul. Bolesława Prusa, dzisiejszą ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej aż do wysokości ul. Owocowej. Zieleniec, w którym przed I wojną wojną odbywały się organizowane przez pruszkowskie stowarzyszenia potańcówki, od zakończenia wojny funkcjonował jako dziki park, w którym mieszkańcy nie do końca legalnie spędzali wolny czas. Warto pamiętać, że jedynym dostępnym wówczas parkiem w obrębie Pruszkowa, który dostępny był dla Pruszkowian za opłatą, był park przy pałacyku Księży Emerytów od 1928 roku dzierżawiony przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Władze miejskie, po dokonaniu niezbędnych udogodnień, oddały park do użytku mieszkańcom już w sierpniu 1929 roku. „Głos Pruszkowa” (1929, nr 14) donosił:

Z wykonanych robót należy wymienić gruntowne uporządkowanie części panku od stromy ulicy Boi. Prusa i ogrodzenie tej części parkanem, oczyszczenie niektórych stawów, obsadzenie klombów kwiatami i ustawienie ławek. Na stawy spuszczono trzy łodzie, z których w ciągu całego dnia mogą korzystać zwolennicy sportu wioślarskiego. Opłata za korzystanie z łodzi wynosi 1 zł. za godzinę.

W ten sposób Pruszków doczekał się pierwszego miejskiego parku. Po zakończeniu prac renowacyjnych wróciły doń potańcówki, urządzane co roku wianki, a na tafle utworzonych na starorzeczu Utraty stawów wypłyneły łódki, z których chętnie korzystali spragnieni wytchnienia od miejskiego życia mieszkańcy. Anielińskie stawy ostatecznie zasypano w latach 60., kiedy rozpoczęto budowę wiaduktu na Żbików oraz Alei Wojska Polskiego. Dziś znacznie okrojony Anielin nigdy nie wrócił do dawnego splendoru. Ten skradł mu otworzony po wojnie dla mieszkańców Park Potulickich.

Fotografie parku zob. Park Anielin

Skip to content