menu

SZPITAL WOLSKI W PODKOWIE LEŚNEJ

SZPITAL WOLSKI W PODKOWIE LEŚNEJ

16 września 2011 r. na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej została wmurowana tablica przypominająca, że w tym budynku w latach 1944-1945 mieścił się oddział Szpitala Wolskiego przeznaczony dla powstańców i ludności cywilnej Warszawy.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Pałacyku Kasyna odbyła się w ramach uroczystej sesji Rady Miasta Podkowa Leśna z udziałem przewodniczącego Bogusława Jestadta i wszystkich radnych, burmistrza miasta – Małgorzaty Stępień-Przygody, zaproszonych gości i mieszkańców oraz pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Samorządowych im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Wśród gości znaleźli się: syn dr Wiwy Jaroszewicz, dr Bogdan Jaroszewicz, członkowie rodziny dyr. Mariana Piaseckiego, siostra Stefania, najstarsza szarytka pracująca w Szpitalu Wolskim, prof. Jan Zieliński redaktor książki „Szpital dobrej Woli”, zawierającej wspomnienia pracowników szpitala z lat 1939-1945, a także Justyna i Władysław Gołąbowie, którzy w drugiej części uroczystej sesji otrzymali tytuły Honorowych Obywateli Miasta i Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Odsłonięcia tablicy dokonali: szarytka siostra Stefania, uczestniczka Powstania Warszawskiego Stefania Majewska, Krystyna Chacińska, działaczka konspiracyjna i prezes Koła Kombatantów w Podkowie Leśnej, Czesława Kołodziejczyk, która jako młoda dziewczyna pomagała w opiece nad pacjentami szpitala oraz Bogdan Jaroszewicz, syn dr Wiwy Jaroszewicz. Inicjatorką upamiętnienia tych wydarzeń była Teresa Grażyna Zabłocka, mieszkanka Podkowy Leśnej związana rodzinnie z jednym z pacjentów szpitala, inż. Wojciechem Zabłockim.

Skip to content