menu

„Trzeba widzieć także, że oprócz heroizmu walki był też heroizm pomocy”

„Trzeba widzieć także, że oprócz heroizmu walki był też heroizm pomocy”

26 września 2011 r. w Muzeum Dulag 121 Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podziękował władzom powiatowym, członkom Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Dulag 121 oraz wszystkim mieszkańcom Pruszkowa za ideę upamiętnienia obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, który został utworzony przez Niemców dla wysiedlonych warszawiaków w 1944 r. oraz za wielki wkład włożony w przygotowanie projektu i budowę Muzeum Dulag 121. Bronisław Komorowski wyraził także wdzięczność mieszkańcom Pruszkowa za pomoc, jaką nieśli z poświęceniem warszawiakom po Powstaniu Warszawskim. – Trzeba widzieć heroizm walki, ale także trzeba widzieć nieszczęście miasta i ludności cywilnej. Trzeba widzieć także, że oprócz heroizmu walki był też heroizm pomocy (…) pomocy ludziom, którzy znaleźli się w naprawdę tragicznej sytuacji po spaleniu miasta, po wypędzeniu z jego resztek – mówił prezydent Komorowski do zgromadzonych w Muzeum Dulag 121.

Prezydent Bronisław Komorowski, który objął patronat nad budową Muzeum Dulag 121 będąc marszałkiem Sejmu, poproszony został przez Starostę Pruszkowskiego, Panią Elżbietę Smolińską o uroczyste rozwiązanie Komitetu budowy Muzeum Dulag 121.

Przypominamy przy tej okazji, że 2.10.2009 r. nastąpiło podpisanie przez Komitet Honorowy Budowy Muzeum Dulag 121 Aktu Erekcyjnego i odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum.

Akt Erekcyjny podpisali członkowie Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Dulag 121:

Bronisław Komorowski, ówczesny Marszałek Sejmu RP;
Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki;
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego;
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent M. St. Warszawy;
Małgorzata Kidawa-Błońska, Poseł na Sejm RP;
Janina Bojarska – Syrek, Dyrektor Muzeum Historycznego M. St. Warszawy;
Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego;
Henryk Wacławek, Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa;
Zdzisław Brzeziński, Burmistrz Miasta Piastowa;
Tadeusz Michalski, Prezes Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy AK;
Irena Horban, Prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego;
Zdzisław Zaborski, Autor książki „Tędy przeszła Warszawa”;
Ryszard Matrzak, Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, Koło w Pruszkowie;
Leszek Czarnota Czarny, Sekretarz Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;
Marian Tracz, Prezes Koła nr 6 Światowego Związku Żołnierzy AK;
Janina Kulesza – Kurowska ps. „Janka”;
Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama”;
arch. Adam Misiorowski, Projektant budynku Muzeum „Dulag 121”;
Tomasz Osiński, Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego;
Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski;
Jan Starzyński, Prezydent Miasta Pruszkowa;
Czesław Cywiński, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK;

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył statuetki okolicznościowe i dyplomy członkom Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Dulag 121. Prezydent przyznał, że – Z utworzeniem muzeum czekano bardzo wiele lat na moment dogodny choć powstanie tego muzeum to oczywista oczywistość. Sam mieszkałem ładnych parę lat w Pruszkowie, spędziłem tu znaczną część dzieciństwa i pamiętam jak żywa była pamięć mieszkańców Pruszkowa o Dulagu i wspólne przeżywanie dramatu klęski Powstania Warszawskiego – zaznaczył.

Po uroczystym wręczeniu statuetek, pełnych symboliki ukazującej tragedię wypędzonej Warszawy, Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum Dulag 121 zaprezentowała ekspozycję Muzeum.

W drugiej części wizyty w Muzeum Dulag 121, Bronisław Komorowski wraz z Elżbietą Smolińską, Starostą Pruszkowskim złożył kwiaty przed pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” i spotkał się z delegacjami pruszkowskiej młodzieży, które oczekiwały na niego przed pomnikiem upamiętniającym martyrologię warszawiaków.

Warto wspomnieć, że całej uroczystości towarzyszyli mieszkańcy Pruszkowa i Żbikowa, którzy zebrali się w pobliżu Muzeum.

Fotografie zapożyczone ze strony: http://wiadomosci.wpr24.pl, Agencja PRAF.pl, autor: EmEs

P.S. Większość mediów podaje błędną informację: Muzeum to mieści się na terenie dawnego obozu, w jednym z budynków byłych kolejowych zakładów naprawczych w Pruszkowie. Prawda jest taka, że Muzeum Dulag 121 mieści w nowo wybudowanym budynku przy dawnej bramie obozowej.

Skip to content