menu

70. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

70. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

14 lutego 1942 r., rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego ze Związku Walki Zbrojnej i Polskiego Związku Powstańczego, została utworzona Armia Krajowa.

W jej skład weszło także wiele mniejszych organizacji. Były wśród nich m.in. Narodowa Organizacja Wojskowa – od 1942 (częściowo), Konfederacja Narodu – od sierpnia 1943, Narodowe Siły Zbrojne – od 1944 (częściowo), Bataliony Chłopskie (częściowo), oraz Gwardia Ludowa WRN (PPS-WRN). Zadaniem Armii Krajowej było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie mającego wybuchnąć w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania, akcja „Burza”. Przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego było celem strategicznym Armii Krajowej. Do czasu jego wybuchu prowadzono walkę bieżącą, a sabotaż, dywersja, wywiad, propaganda i walka partyzancka, były podstawowymi formami działania. Komendant AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz był w zależności politycznej od Delegata Rządu. Funkcję tę pełnili kolejno:
gen. dyw. Michał Tokarzewski – Karaszewicz, pseud. Torwid, 27 IX 1939 – III 1940,
gen. broni Kazimierz Sosnkowski, pseud. Godziemba, III 1940 – 18 VI 1940,
gen. dyw. Stefan Rowecki, pseud. Grot, 18 IV 1940 – 30 VI 1943,
gen. dyw. Tadeusz Komorowski, pseud. Bór, VII 1943 – 2 X 1944,
gen. bryg. Leopold Okulicki, pseud. Niedźwiadek 3 X 1944 – 17 I 1945.

Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 r.

A oto słowa przysięgi Armii Krajowej obowiązującej od lutego 1942

Przyjmowany:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.

Przyjmujący:

Przyjmuję Cię w szeregi Armii Krajowej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą.

Zdrada karana jest śmiercią.

14 lutego 2012 r. o godzinie 12. nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą przy ul. Spiskiej 14, upamiętniającą gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” Komendanta Głównego Armii Krajowej.

W uroczystości udział wezmą przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, przedstawiciele środowisk kombatanckich, delegacje młodzieży szkolnej, Asysta Wojskowa, poczty sztandarowe środowisk kombatanckich oraz szkół z dzielnicy Ochota.

Skip to content