menu

Spotkanie z Tadeuszem Władysławem Świątkiem

Spotkanie z Tadeuszem Władysławem Świątkiem

25 maja 2012
18:00
Muzeum Dulag 121

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Literatura i Historia”, które odbędzie się w najbliższy piątek 25 maja 2012 o godzinie 18:00 w siedzibie Muzeum Dulag 121 i będzie zatytułowane „Znad Wisły przez Warszawę do Pruszkowa z bagażem doświadczeń”.

Gościć będziemy znanego varsavianistę, historyka i dziennikarza Tadeusza Władysława Świątka, którego losy związane są z obozem przejściowym Dulag 121. Spotkanie połączone będzie z promocją jego najnowszej książki „Królowa Wisła”.

Tadeusz Władysław Świątek – ur. 15 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w bombardowanym mokotowskim Szpitalu Elżbietanek (tzw. Reduta Mokotów). Syn wyższego urzędnika przedwojennego MSW i dwukrotnego delegata RP do Ligi Narodów w Genewie, podczas okupacji członka Delegatury Rządu Londyńskiego na Kraj i Ministra Bezpieczeństwa rządu podziemnego w kraju, zamęczonego w PRL. Przez matkę, w prostej linii prawnuczkę aptekarza ostatniego króla Polski – Karola Fryderyka Rhode – spokrewniony i spowinowacony z kilkoma rodami przemysłowymi dawnej Warszawy. W dniach 27.09-1.10.1944 r., po kapitulacji Mokotowa, przebywał wraz rodzicami w obozie przejściowym w Pruszkowie – Dulag 121.

Jest autorem licznych opracowań z dziedziny genealogii rodzin warszawskich, dziejów stołecznego przemysłu i handlu oraz zabytków Starej Warszawy. Na kanwie jego książki: „Rody starej Warszawy” powstał cykl filmów telewizyjnych z jego udziałem pod ogólnym tytułem „Saga rodów”, które emitowane są od 1999 r. w programie TVP-3. Laureat nagrody literackiej im. Al. Gieysztora (1998). W 2003 r. otrzymał medal „IV Wieki Stołeczności Warszawy”, w 2007 r. nagrodę ZAIKS za książkę „Rody warszawskie” i medal Senatu RP; w 2008 r. odznakę honorową Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony dla Kultury Polskiej. Realizator i kurator wystawy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) zatytułowanej: Ewangelicy w dziejach Warszawy.

Ostatnio opublikowane pozycje książkowe: Konstancin, śladami ludzi i zabytków (2008); Warszawa wielu kultur (2009); Mokotów poprzez wieki (2009); współautor Przewodnika po-Woli (2010); Warszawskiego ruchu społecznikowskiego (2010), Od Sawy do Kamy, czyli warszawski ruch społecznikowski kobiet (2011); Wola – dzielnica wielu kultur (2011) i Królowa Wisła (2012).

Spotkanie pod patronatem Pani Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego.

Skip to content