menu

Odbyło się V spotkanie z cyklu „Literatura i Historia”

Odbyło się V spotkanie z cyklu „Literatura i Historia”

W ubiegły piątek, 27 lipca gościliśmy Profesora Piotra Mitznera, autora wydanej niedawno książki „Droga do Rosji”, a także teatrologa, eseistę, pisarza.

Spotkanie zatytułowane „Polak patrzy na wschód” w całości poświęcone było Rosji, byłym republikom radzieckim i stosunkom polsko-rosyjskim. Prof. Piotr Mitzner przybliżył działalność stowarzyszenia Memoriał. To międzynarodowe stowarzyszenie powstało w 1989 r. Od tego czasu zajmuje się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich (także w okresie stalinowskim), oraz ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR.

Kolejnym interesującym tematem spotkania było wydawnictwo „Nowaja Polsza”, w którym Pan Mitzner pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Misją tego czasopisma jest przybliżenie inteligencji rosyjskiej spraw Polski, jej kultury, a także przeciwdziałanie wzajemnym uprzedzeniom polsko-rosyjskim, nieufności i myśleniu stereotypami. Kilkoro uczestników spotkania zostało obdarowanych egzemplarzami tego miesięcznika, pozostałych zainteresowanych zapraszamy do naszego Muzeum, gdzie można na miejscu przeczytać polskie wydanie specjalne.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją między jego uczestnikami i zaproszonym gościem.

Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie. Informacje o nim można będzie znaleźć na naszej stronie internetowej.

Skip to content