menu

Makieta naszej miejscowości

10 grudnia 2012
09:00
Muzeum Dulag 121

O tym, jak piękne i staranne makiety uczniowie potrafią wykonać, przekonaliśmy się podczas licznych warsztatów prowadzonych w Muzeum Dulag 121. Chcemy zaangażować w ten twórczy wysiłek kolejne klasy szkół powiatu pruszkowskiego. Prace nad makietą budzą u uczniów zainteresowanie historią ich miejscowości i wzmacniają tożsamość lokalną. Wspólne działanie integruje klasę i uczy współpracy w grupie.

Konkurs towarzyszy pracom prowadzonym nad makietą obozu Dulag 121, która wzbogaci stałą ekspozycję Muzeum Dulag 121 w styczniu 2013 r. Jest ona przygotowywana przez artystę plastyka Wojciecha Zasadni. Będzie wierną, choć wykonaną w skali, rekonstrukcją przestrzeni obozu przejściowego Durchgangslager 121. Ten olbrzymi, 50 hektarowy teren, będziemy mogli objąć w całości dzięki makiecie o wymiarach 7,5 m na 2,5 m!

Przygotowanie do konkursu:

Grupy, które chcą się przygotować do konkursu i poznać techniki budowy makiet a także nauczyć zbierania niezbędnych historycznych wiadomości, zapraszamy na warsztaty do Muzeum. Proponujemy zajęcia „Nasza mapa Pruszkowa” lub „Makieta obozu Dulag 121”, podczas których uczestnicy poznają historię Pruszkowa i obozu Dulag 121 oraz próbują swoich sił w tworzeniu makiety.

W trakcie trwania konkursu zorganizujemy również spotkania poświęcone makiecie obozu Dulag 121, które będą doskonałą okazją do tego, aby znaleźć inspirację i uzyskać fachową pomoc od eksperta. Na przełomie grudnia i stycznia nastąpi odsłonięcie makiety – mamy nadzieję, że będą Państwo razem z nami cieszyć się z efektów długotrwałej pracy. W styczniu natomiast spotkamy się z twórcą makiety, Panem Wojciechem Zasadni, który zdradzi tajniki swojej wnikliwej pracy. Te spotkania będzie zorganizowane z myślą o dzieciach i młodzieży zainteresowanych makietami.

Konkursowe makiety:

Makiety zgłaszane do konkursu powinny przedstawiać wybraną przez grupę miejscowość, z którą uczniowie się identyfikują (np. z której pochodzą lub w której chodzą do szkoły). Chcemy, aby na makiecie były umieszczone miejsca i budynki związane z XX wieczną historią miejscowości. Makiety mogą być wykonane dowolnymi technikami, powinny mieć wymiary minimum 80 cm x 80 cm i być opatrzone legendą. Dodatkowo prosimy, aby członkowie zespołu przygotowali opisy historii budynków i miejsc umieszczonych na makiecie i w legendzie. Prosimy o sfotografowanie makiet z różnych perspektyw i przesłanie tak wykonanej dokumentacji na adres mailowy: a.mirosz@dulag121.pl do końca marca 2013r. (ostateczny termin to 31.93.2013). Prace prosimy zachować!

Nagrody:

Główną nagrodą w konkursie jest wycieczka z przewodnikiem po terenie dawnego obozu Dulag 121. Podczas wyprawy uczestnicy szukać będą śladów dawnego obozu i rozwiążą terenowe zadania związane z życiem obozowym. Wycieczkę można będzie zrealizować w wybranym przez zwycięzców terminie. Najlepszym zespołom zostaną także wręczone nagrody rzeczowe.

Nagrodzone prace znajdą się na pokonkursowej wystawie.

Harmonogram konkursu:

Od 10.12.2012 – otwarcie konkursu: zapisy na lekcje i przesyłanie na adres mailowy a.mirosz@dulag121.pl wypełnionych Kart Zgłoszeniowych, które można pobrać na stronie Muzeum Dulag 121 w zakładce Edukacja i kultura – Konkurs „Makieta naszej miejscowości”;

10.01.2013; 15.01.2013; 17.01.2013 – spotkania z twórcą makiety obozu Dulag 121 Panem Wojciechem Zasadni;

15.01.2013 – ostatni dzień przyjmowania wypełnionych Kart Zgłoszeniowych;

31.03.2013 – ostatni dzień przyjmowania prac konkursowych (w formie fotografii przesłanych na adres mailowy a.mirosz@dulag121.pl);

11.04.2013 – finał konkursu, ogłoszenie zwycięzców, rozdanie nagród rzeczowych;

11.04.– 18.04.2013 – wystawa pokonkursowa.

Dodatkowe informacje:

W Regulaminie konkursu oraz w Muzeum Dulag 121 tel. 22 758 86 63; e-mail a.mirosz@dulag121.pl

Konkurs „Makieta naszej miejscowošci”
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nazwa szkoły:
Adres:
Klasa:
Liczba uczniów biorących udział:
Nauczyciel wspierający:
Kontakt (tel., e-mail):

Karta zgłoszeniowa
(plik .docx do pobrania)

Makieta będzie przedstawiała:

1. Nazwa miejscowości:
2. Historyczne obiekty umieszczone na makiecie:

Regulamin konkursu „Makieta naszej miejscowości”

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

2. Konkurs trwa od 10.12.2012 r. do 31.03.2013 r.

3. Do konkursu mogą przystąpić klasy szkół podstawowych znajdujących się na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy przekazać wypełnioną Kartę Zgłoszeniową do Muzeum Dulag 121 w terminie do 15.01.2013. (Prosimy przesyłać Karty Zgłoszeniowe na adres a.mirosz@dulag121.pl lub przynosić je osobiście do siedziby Muzeum.)

5. Przyjmujemy tylko prace zespołowe – wykonane przez klasy.
6.
Jeden zespół może wykonać tylko jedną makietę.

7. Nad pracą zespołu czuwa nauczyciel wspomagający.

8. Makiety zgłaszane do konkursu powinny przedstawiać wybraną przez grupę miejscowość, z którą uczniowie się identyfikują (np. z której pochodzą lub w której chodzą do szkoły). Na makiecie powinny być umieszczone miejsca i budynki związane z XX wieczną historią miejscowości. Makiety mogą być wykonane dowolnymi technikami, powinny mieć wymiary minimum 80cm x 80cm i być opatrzone legendą. Makieta powinna składać się z co najmniej 8 obiektów. Należy także przygotować dodatkowe, krótkie opisy historii obiektów i miejsc przedstawionych na makiecie i umieszczonych w legendzie. Obiektami mogą być np.: kościoły, szkoły, mosty, pałace i dwory, kamienice i wille, dworce kolejowe, młyny, fabryki, parki, cmentarze, kapliczki, pomniki i urzędy.

9. Ostatecznym terminem przysyłania prac konkursowych (w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej i opisów miejsc) jest 31.03.2013 r. Pełną dokumentację należy przesyłać na adres a.mirosz@dulag121.pl.

10. Muzeum Dulag 121 przygotuje nauczycielom pracującym z uczniami nad makietą stosowny dokument do ścieżki awansu zawodowego. Nauczyciele wspierający pracę trzech najlepszych zespołów klasowych zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

11. Główną nagrodą w konkursie dla zespołu klasowego, który wykona najciekawszą makietę jest wycieczka z przewodnikiem po terenie dawnego obozu Dulag 121. Podczas wyprawy uczestnicy szukać będą śladów dawnego obozu i rozwiążą terenowe zadania związane z życiem obozowym. Wycieczkę można będzie zrealizować w wybranym przez zwycięzców terminie. Najlepszym zespołom zostaną także wręczone nagrody rzeczowe.

12. Wyróżnione prace znajdą się na pokonkursowej wystawie.

Skip to content