menu

Apel Starosty Pruszkowskiego oraz Dyrektora Muzeum Dulag 121

Apel Starosty Pruszkowskiego oraz Dyrektora Muzeum Dulag 121

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121 zwracają się z apelem do mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego o podzielenie się wiedzą oraz przekazanie informacji o osobach związanych z terenem dzisiejszego Powiatu Pruszkowskiego, które brały udział w Powstaniu Warszawskim jako powstańcy, lekarze, sanitariuszki i łączniczki.

Ziemia pruszkowska i jej mieszkańcy są trwale wpisani w dzieje Powstania Warszawskiego poprzez udział w walkach, w niesienie pomocy Powstańcom i Warszawie, w jego końcowy rozdział: w ratowanie wypędzonej Warszawy do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie ludności cywilnej.

W październiku 2014 roku miną 4 lata działalności Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Pruszkowskiego – Muzeum Dulag 121. Jego powstaniu przyświecała idea oddania czci i utrwalenia w pamięci potomnych tragedii 650 000 wypędzonych z Warszawy w czasie i po upadku Powstania Warszawskiego jej mieszkańców oraz oddanie należnego honoru i utrwalenia w pamięci ofiarności i poświęcenia mieszkańców Pruszkowa i jego okolicznych miejscowości, którzy nieśli pomoc wypędzonym warszawiakom.

Muzeum Dulag 121 kontynuuje opowieść historyczną Muzeum Powstania Warszawskiego. Gromadzi dokumentację dotyczącą funkcjonowania obozu Durchgangslager 121 i osadzonych w nim osób. Zadaniem Muzeum jest także pozyskanie i opracowanie dokumentacji na temat niesionej wypędzonym Warszawiakom pomocy. Naszą powinnością jest również upamiętnianie udziału ludności Powiatu Pruszkowskiego w Powstaniu Warszawskim, w niesieniu pomocy walczącej Warszawie i w walkach powstańczych podejmowanych na terenie naszego powiatu.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski dla uczczenia 70. rocznicy Powstania Warszawskiego i upamiętnienia roli Powstańców pochodzących z terenu obecnego Powiatu Pruszkowskiego podjęła inicjatywę wydania Słownika biograficznego mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego uczestniczących w Powstaniu Warszawskim .

Informacje prosimy zgłaszać osobiście, listem pocztowym lub e-mailem na adres Muzeum Dulag 121, 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8A, adres e-mailowy dulag@dulag121.pl w terminie do 31 maja 2014 r.

Skip to content