menu

Muzeum Dulag 121 uczestniczyło w Giełdzie Projektów 2014

Muzeum Dulag 121 uczestniczyło w Giełdzie Projektów 2014

Projekt „Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków” znalazł się wśród 20 najlepszych projektów zrealizowanych w Polsce w zakresie animacji i historii. Został zaprezentowany na corocznej Giełdzie Projektów organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury.

Giełda Projektów to spotkanie animatorów kultury, które umożliwia wymianę doświadczeń i zaprezentowanie realizowanych projektów kulturalnych. Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbyła się w dniach 8-9 grudnia we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol, jej tematem przewodnim była „animacja+historie”. Głównym punktem programu była prezentacja dwudziestu dobrych praktyk z całej Polski wybranych przez ekspertów. Mieliśmy ogromną satysfakcję i radość opowiedzieć o projekcie „Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków” zrealizowanym na jesieni przez Muzeum Dulag 121.

Nasz pobyt we Wrocławiu trwał dwa dni. Był to bardzo intensywny i inspirujący czas wypełniony spotkaniami, rozmowami i warsztatami. Dyskutowaliśmy nad rolą i miejscem historii w działaniach animacyjnych, poznawaliśmy nowe techniki pracy, rozwijaliśmy wiedzę.

Pierwszy dzień Giełdy Projektów przeznaczony był na prezentację najciekawszych inicjatyw łączących animację i historię. Reprezentantkami naszego projektu były: jego koordynatorka Agata Mirosz oraz członkinie grupy „Performeria Warszawy” (partnera projektu) Alicja Brudło i Magdalena Czarnecka. Osoby, które chciały dokładnie zapoznać się z „Laboratorium”, miały okazję odwiedzić stolik Muzeum.

Drugiego dnia odbyła się debata z udziałem prof. Stefana Bednarka (Uniwersytet Wrocławski), Witolda Dąbrowskiego (Teatr NN) oraz Marka Mutora (Ośrodek Pamięć i Przyszłość). Odbyły się również spotkania z ekspertami pracującymi w różnych instytucjach kultury. Rozmowy dotyczyły: oral history, muzeów domowych, archiwów społecznych, edukacji historycznej, konserwacji fotografii, etyki działań, muzyki tradycyjnej i dziennikarstwa obywatelskiego. Ostatnim elementem Giełdy były warsztaty rozszerzające umiejętności animatorów.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami, które podjęliśmy podczas realizacji projektu „Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków”. W tym celu polecamy odwiedzić blog: performance-pruszkow.blogspot.com. Ta strona internetowa jest tworzona przez uczestników projektu – młodzież z pruszkowskich liceów. Znajdują się tam relacje z pierwszego ulicznego performance’u, materiał audio ze spaceru, informacje o historii Pruszkowa i sztuce performance.

Galeria fotograficzna

Skip to content