menu

Łacina w sądzie i w kościele – ciąg dalszy

Łacina w sądzie i w kościele – ciąg dalszy

13 lutego 2016
15:00
Muzeum Dulag 121

13 lutego 2016 roku o godzinie 15. zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie”, zatytułowane „Łacina w sądzie i w kościele – ciąg dalszy”. Wykład i warsztat genealogiczny, będący kontynuacją styczniowego spotkania, poprowadzi heraldyk i genealog, badacz dziejów szlachty północnego Mazowsza Adam A. Pszczółkowski.

Spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie” ponownie dotyczyć będzie tematyki źródeł łacińskich w pracach genealogicznych. Rozpoczniemy od krótkiej rekapitulacji zagadnień przedstawionych na styczniowym spotkaniu, tak by nowi uczestnicy mogli zorientować się w tematach już poruszonych, a stali bywalcy utrwalili swą wiedzę. W dalszej części prelegent omówi pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, tzw. ,,Volumina Legum’’, który jest niezbędny dla poprawnego rozumienia akt sądowych, skarbowych i (częściowo) metrykalnych oraz prowadzenia w nich badań genealogicznych. Prelegent skupi się również na księgach sądów ziemskich, w których zawarte są m. in. sprawy cywilne, akta na stemplach, indukta (czystopisy), protokoły (brudnopisy) czy kontrakty pierwotne i wtórne oraz księgach sądów grodzkich, których można znaleźć sprawy sporne (pozwy, skargi, manifesty, relacje woźnych). Ważnym elementem wykładu, który został przewidziany na zakończenie „tematów łacińskich w naszym cyklu” będą poszukiwania genealogiczne nieszlacheckich przodków w aktach sądowych, skarbowych i kościelnych.

Adam Antoni Pszczółkowski (ur. 12 stycznia 1974 r.) – genealog, heraldyk, ekonomista, specjalizujący się w badaniach nad szlachtą północnego Mazowsza, autor licznych opracowań, konsultant genealogiczny Związku Szlachty Polskiej, członek Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W 2008 roku wyróżniony w konkursie „Curiosa w archiwach państwowych”. Autor artykułów o tematyce historycznej i genealogicznej oraz książek m. in. Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Szkice (2000), Dzieje rodu Borowych z ziemi ciechanowskiej (2009).

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny

Skip to content