menu

Zawody i konkursy na zakończenie „Ferii z historią”

Zawody i konkursy na zakończenie „Ferii z historią”

W Muzeum Dulag 121 dobiegły końca „Ferie z historią”. W zajęciach tematycznych oraz wycieczkach wzięły udział dzieci w wieku 7-12 lat z terenu Pruszkowa oraz z gmin ościennych.

Ostatni dzień zajęć w Muzeum Dulag 121 poświęcony był legendom warszawskim. Porównując różne wersje „Legendy o Warsie i Sawie” oraz „Legendy o Syrence” szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakie prawdziwe wydarzenia, miejsca i postaci można odnaleźć w dawnych opowieściach i podaniach.
Podczas zajęć usłyszeliśmy historie związane z powstaniem Warszawy oraz dowiedzieliśmy się, jak wyglądały średniowieczne osady i grody zakładane na Mazowszu. Odszukaliśmy na mapie warszawskie ulice położone najbliżej wiślanego brzegu (ul. Rybaki i Bugaj) i dowiedzieliśmy się, jak wyglądały: warszawski port rzeczny, gdzie kwitł handel rybami i zbożem oraz towarami spławianymi Wisłą przez flisaków. Legenda o Syrence stała się pretekstem do tego, abyśmy lepiej poznali godło naszej stolicy oraz to, jak zmieniało się ono na przestrzeni wieków. Obejrzeliśmy pokazy slajdów ze zdjęciami herbów i dawnych pieczęci, a także poznaliśmy mapy Warszawy z XVI i XVIII wieku.

W drugiej części zajęć królowały konkursy i zawody. Uczestnicy, podzieleni na cztery zespoły, stanęli do rywalizacji w trzech konkurencjach. W pierwszej zespoły zakładały osady nad brzegiem Wisły; trzeba było wybrać dogodną lokalizację i oznaczyć miejsce na mapie, nazwać osadę oraz ustalić liczbę jej mieszkańców wg. wykonywanych zawodów. W drugiej konkurencji naszym zadaniem było pozyskać materiały na budowę grodu i warowni – tu podstawą sukcesu była umiejętność komunikacji w zespole oraz opanowanie sztuki handlu wymiennego różnymi towarami. W trzecim, finałowym zadaniu grupy stanęły do rywalizacji o tytuł „osady posiadającej najlepszych rzemieślników”. Ten gród, który pozyskał w wymianie handlowej najwięcej towarów i wyprodukował najbardziej potrzebne osadnikom dobra i przedmioty, zwyciężał w rywalizacji. Zmaganiom towarzyszyły wielkie emocje.
Wszystkim uczestnikom „Ferii z historią” oraz rodzicom serdecznie dziękujemy. Zapraszamy po feriach na spotkania Klubu Bardzo Młodego Historyka, które odbywają się w Muzeum Dulag 121 w soboty (w godz. 10 – 12) oraz we wtorki (w godz. 15 -17). Do zobaczenia.

Skip to content