menu

Z wizytą w Muzeum Archeologicznym

Z wizytą w Muzeum Archeologicznym

21 lutego uczestnicy „Ferii z historią” przygotowanych przez Muzeum Dulag 121 odwiedzili Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, które znajduje się w dawnym gmachu Arsenału Królewskiego przy ul. Długiej 52.

Zwiedzając Muzeum Archeologiczne obejrzeliśmy nie tylko zbiory artefaktów, ale także wysłuchaliśmy opowieści muzealnego przewodnika o epoce kamienia od pojawienia się pierwszych używanych przez człowieka narzędzi kamiennych aż do czasów wytwarzania przedmiotów metalowych. Dowiedzieliśmy się, że w epoce kamiennej środowisko człowieka pierwotnego podlegało znacznym przemianom, m.in.: ze względu na trzy kolejne zlodowacenia. Poznaliśmy zwierzęta i rośliny występujące na terenach ówczesnej Europy oraz ślady dawnej floty i fauny, które odkryli archeolodzy podczas wykopalisk. Najciekawsza część opowieści naszego przewodnika dotyczyła „pradziejowych wynalazków” – narzędzi stworzonych przez ludy pierwotne. Tajemnice ich działania, wynalezienia i zastosowania odkrywaliśmy podczas specjalnego pokazu – każdy mógł wówczas dotknąć narzędzi zrekonstruowanych przez archeologów.
Poznaliśmy m.in.: kamienne ostrza różnego rodzaju takie jak pięściaki, noże, strzały, a także krosna, którymi posługiwali się nasi praprzodkowie. Mogliśmy zobaczyć również jak wyglądały i jak zmieniały się ludzkie siedliska oraz z jakich materiałów korzystali ludzie epoki kamienia budując schronienia.

Naszą wizytę w warszawskim muzeum zakończyła prezentacja ukazująca dawne monety pochodzące z czasów panowania Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Uczestnicy „Ferii z historią” wykonali również samodzielnie kopie dawnych monet, które stały się doskonałą pamiątką naszej wizyty w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Dziękujemy serdecznie dyrekcji, pracownikom i edukatorom z Muzeum Archeologicznego, a także rodzicom, którzy jako wolontariusze uczestniczyli w wycieczce.

Skip to content