menu

Od endeków do komunistów. Polityka w międzywojennym Pruszkowie

Od endeków do komunistów. Polityka w międzywojennym Pruszkowie

24 czerwca 2017
17:00
Muzeum Dulag 121

24 czerwca (w sobotę) o godzinie 17. w ramach cyklu „Pruskoviana” Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z Marianem Skwarą – znawcą historii naszego miasta i autorem książki „Historia Pruszkowa do roku 1945”. W programie spotkania wykład zatytułowany „Od endeków do komunistów. Polityka w międzywojennym Pruszkowie”. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Dwudziestolecie międzywojenne to czas odradzania się polskiego państwa oraz czas burzliwych sporów pomiędzy głównymi siłami politycznymi w kraju dotyczących ustroju i sposobu zarządzania państwem. Podczas wykładu pan Marian Skwara postara się odpowiedzieć m.in. na pytania: jak w obliczu tych sporów przebiegały pierwsze wybory parlamentarne; jak głosował Pruszków w wyborach 1919, 1922, 1928 i 1930; jak wyglądała pruszkowska scena polityczna w okresie międzywojennym? Ukazana zostanie różnorodność stronnictw politycznych aktywnych na terenie Pruszkowa w tamtym okresie. Nie zabraknie oczywiście prezentacji sylwetek parlamentarzystów z Pruszkowa i okolic m.in.: Stanisława Majewskiego, Eustachego Marylskiego oraz Józefa Markowicza. Usłyszymy również o przebiegu kolejnych wyborów samorządowych w Pruszkowie w latach 1919-1939, poznamy jednocześnie dawny ustrój samorządowy miasta, sposób powoływania burmistrzów, a także historie związane z ingerencją władz państwowych w wyniki lokalnych wyborów. W opowieść o kolejnych burmistrzach Pruszkowa wplecione zostaną historie o perturbacjach związanych z wyborem włodarzy miasta w latach 1927-1928. Ważną częścią wykładu będzie prezentacja ugrupowań politycznych czynnych w Pruszkowie, ich działaczy, a także najciekawszych wydarzeń związanych z poszczególnymi ugrupowaniami. Wśród tematów znajdą się m.in: 1) Endecja i organizacje pod jej patronatem lub wpływem; 2) Narodowcy i ich akcje, OWP, ONR. Delegalizacje i aresztowania; 3) Chrześcijańska demokracja; 4) PPS i organizacje pod jej patronatem; 5) PPS dawna Frakcja Rewolucyjna i jej działania; 6) PPS-LEWICA i wydarzenia lat 1927 – 1929; 7) Komuniści i ich podziemna działalność. Wykrycie tajnej drukarni; 8) Ugrupowania sanacyjne w wyborach 1934 i 1939; 9) Żydzi w Radzie Miejskiej i organizacje żydowskie w Pruszkowie.

Serdecznie zapraszamy na wykład i do odwiedzenia Muzeum Dulag 121.

Marian Skwara – dziennikarz, publicysta, tłumacz. Znawca dziejów Pruszkowa i autor publikacji na ten temat, w tym książek „Historia Pruszkowa do 1945 r.” oraz „Pruszkowscy Żydzi”. Od wielu lat aktywny uczestnik życia społecznego i kulturalnego Pruszkowa, wspierający działalność m.in.: Książnicy Pruszkowskiej i Muzeum Dulag 121. Autor tras spacerowych po Pruszkowie śladami historii miasta oraz przewodnik licznych wycieczek i spacerów historycznych organizowanych m.in.: przez Muzeum Dulag 121.

Skip to content