menu

„Józef Piłsudski – twórca Niepodległej”

„Józef Piłsudski – twórca Niepodległej”

11 grudnia 2017
14:00
Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na inaugurację „Akademii Niepodległości”- cyklu spotkań poświęconych odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. W Muzeum Dulag 121 spotkanie otworzy prof Jerzy Eisler, a wykład inauguracyjny w ramach „Przystanku Historia w Muzeum Dulag 121” pt.: „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej” wygłosi dr Anna Adamus z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia o godz. 14 w Muzeum Dulag 121.

Projekt „Akademia Niepodległości” powstał w celu upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Jest to cykl spotkań, podczas których pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, reprezentanci wyższych uczelni oraz lokalnych środowisk przedstawią drogę Polaków do niepodległości. Całości przyświeca dążenie do formowania postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny.

11 grudnia, w dniu ogólnopolskiej inauguracji „Akademii Niepodległości”, w Muzeum Dulag 121 dr Anna Adamus,  w ramach „Przystanku Historia w Muzeum Dulag 121” wygłosi wykład inaugurujący „Akademię Niepodległości”  pt. „Józef Piłsudski  – twórca Niepodległej”. Celem wykładu jest przedstawienie sylwetki oraz dokonań marszałka Józefa Piłsudskiego. Zaprezentowana zostanie rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości, począwszy od drugiej dekady XIX wieku, poprzez lata I wojny światowej, aż po budowę niepodległej Polski. Podczas wykładu przedstawiona zostanie historia oraz dziedzictwo Legionów Polskich, które były w okresie II Rzeczpospolitej jednym z najważniejszych elementów kształtujących tożsamość i patriotyczną postawę Polaków.   Po wykładzie zapraszamy do dyskusji z udziałem prelegentki oraz prof. Jerzego Eislera  – dyrektora Oddziału IPN w Warszawie.

Dr Anna Maria Adamus – historyk i dokumentalistka, edukatorka w Biurze Edukacji Narodowej IPN Oddział  w Warszawie.Przedmiotem jej badań jest historia społeczna i gospodarcza PRL-u. Autorka monografii „Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych”. Laureatka „Fundacji Kerstenów” (2014 r.) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnionej rozprawy doktorskiej (2016 r.).

Skip to content