menu

817. Poznaj tę historię – wystawa w Muzeum Dulag 121 1 VIII – 4 IX

817. Poznaj tę historię – wystawa w Muzeum Dulag 121 1 VIII – 4 IX

31 sierpnia 2018
9:00-17:00
Muzeum Dulag 121

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 gdzie od 1 sierpnia do 4 września 2018 r. będzie prezentowana wystawa „817. Poznaj tę historię” przygotowana z okazji Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Kielcach. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Muzeum.

W granicach współczesnej Polski znajduje się 817 wsi, które zostały dotknięte rozmaitymi formami represji w czasie II wojny światowej. Terror niemiecki na tych terenach nasilał się między innymi, gdy prowadzono wzmożony sabotaż dostaw kontyngentowych, stawiano opór wobec wyjazdów na roboty przymusowe do Niemiec, czy też gdy podejmowano inicjatywy pomocowe dla Żydów. Represje groziły też tym, którzy byli zaangażowani w walkę zbrojną lub działalność polityczną w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Jedną z najbardziej brutalnych form represji, których doświadczyły polskie wsie, były pacyfikacje – mordy na mieszkańcach, grabienie mienia i niszczenie zabudowań. Dotknęły one setek wsi i dziesiątek tysięcy ludzi. Za każdą akcją, kryje się historia naznaczona cierpieniem: przebieg tragicznych wydarzeń, losy mieszkańców spacyfikowanych wsi i próba odbudowy po pacyfikacji.

Wystawa Muzeum Wsi Kieleckiej i kieleckiego oddziału IPN przedstawia historię wsi polskiej w czasie II wojny światowej – walki, działalność Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, funkcjonowanie niemieckich obozów, a także pacyfikacje, represje i przesiedlenia ludności wiejskiej.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Dulag 121 do 4 września 2018 r.

Skip to content