menu

100-lecie praw wyborczych – kobiety na rzecz Niepodległej

100-lecie praw wyborczych – kobiety na rzecz Niepodległej

10 listopada 2018
15:00
Muzeum Dulag 121

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100-lecia nadania praw wyborczych kobietom w Polsce zapraszamy serdecznie na wykład dr Agnieszki Janiak-Jasińskiej, która przedstawi historię walki o równouprawnienie kobiet w II RP na różnych płaszczyznach życia społecznego, a także ich wkład w odbudowę niepodległego państwa. Spotkanie odbędzie się 10 listopada o godz. 15. w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Ogłoszona w listopadzie 1918 r. pierwsza ordynacja wyborcza odrodzonej Rzeczypospolitej przyznawała pełnię praw wyborczych wszystkim dorosłym obywatelom bez różnicy płci. Kobiety na równi z mężczyznami decydowały więc o składzie Sejmu Ustawodawczego i każdego następnego parlamentu II Rzeczypospolitej.

Równouprawnienie polityczne kobiet dla działaczek ruchu emancypacyjnego było spełnieniem dawno sformułowanego postulatu uobywatelnienia kobiet. Był to również sukces ich wieloletnich starań i kobiecego porozumienia pomiędzy podziałami politycznymi. Dla ogółu klasy politycznej i szerszych kręgów społeczeństwa polskiego było to konsekwencją zaangażowania kobiet w podtrzymywanie kultury narodowej w latach zaborów i ich czynnej walki o niepodległość Ojczyzny w czasie Wielkiej Wojny. W 1918 r. nikt bowiem nie mógł zanegować istotnej roli kobiet w wojskowej służbie wywiadowczej, sanitarnej, łącznościowej oraz w organizowaniu zaplecza dla polskiej armii czy pomocy dla cywilnych ofiar działań zbrojnych.

O tych właśnie zasługach oraz o rzeczywistym równouprawnieniu kobiet w II RP: w polityce, w prawie, na rynku pracy i w dostępie do edukacji będzie mówić dr Agnieszka Janiak-Jasińska podczas wykładu „100-lecie praw wyborczych – kobiety na rzecz Niepodległej”

dr Agnieszka Janiak-Jasińska – badaczka historii społecznej XIX i XX wieku, wykładowczyni w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; zaangażowana w badania nad społeczną pozycją kobiet w XIX i XX wieku oraz kształtowaniem się kultury masowej i społeczno-kulturowymi konsekwencjami dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej industrializacji i urbanizacji. Autorka książki „Aby wpadło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku” (Warszawa 1998); współredaktorka wielu książek o ruchu kobiecym oraz starości i ludziach starych m.in. „Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (tom I) i po 1918 roku (po 1918 roku) na tle porównawczym (Warszawa 2008 i 2009),  „Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym)”, t. I: „Metodologia, demografia, instytucje opieki”, t. II: „Aspekty społeczno-kulturowe” (Warszawa 2015)

Skip to content