menu

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim – wykład

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim – wykład

03 sierpnia 2019
15.00
Muzeum Dulag 121

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Karty Historii „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim”, które odbędzie się 3 sierpnia 2019 o godzinie 15.00 w Muzeum Dulag 121. Podczas wykładu Rafał Brodacki omówi przemiany, jakie przechodziła ludność Warszawy w trakcie trwającej 63 dni bitwy, uwzględniając to, że sytuacja cywilów w poszczególnych rejonach Warszawy była od siebie diametralnie różna i ulegała ciągłym zmianom. 

Przebieg Powstania Warszawskiego pokazuje, że los cywilów i żołnierzy sprzęgnął się nierozerwalnie. Wszyscy oni musieli przystosować się do warunków w walczącym mieście i znaleźć sposób, by przetrwać jeszcze jedną chwilę dłużej. Cywile także byli mordowani przez bandytów w niemieckich mundurach, ginęli pod gruzami walących się kamienic i cierpieli z powodu głodu i chorób. Straty pośród ludności cywilnej miasta były nieporównywalnie większe, niż pośród oddziałów wojskowych.

Wykład poprowadzi Rafał Brodacki – historyk badający historię XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej, autor książki  „Powstanie Warszawskie. Fakty mniej znane”, publikujący w czasopismach m.in. „wSieci Historii”, „Focus Historia”, „Polityka”, „Rytm Warszawy”, „Skarpa Warszawska”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” i „Dzieje Najnowsze”.

 

 

Skip to content