menu

Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska”. Obchody Roku Norwidowskiego.

Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska”. Obchody Roku Norwidowskiego.

Autograf Cypriana Norwida. Napis 2021 Rok Norwidowski

„Norwid – Akcja Pruszkowska” – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Pruszkowskiego, organizowany w ramach obchodów Roku Norwidowskiego

W ramach obchodów Roku Norwidowskiego, ustanowionego przez Sejm RP, Muzeum Dulag 121 zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego do wzięcia udziału w konkursie historyczno-literacko-plastycznym, którego celem będzie popularyzacja wiedzy z zakresu historii lokalnej na temat „Akcji Pruszkowskiej” – trwającej od listopada 1944 do stycznia 1945 roku, akcji ratowania z palonej i burzonej przez okupanta niemieckiego Warszawy, dóbr kultury polskiej, które były narażone na wywiezienie lub unicestwienie. Wśród nich były także rękopisy Cypriana Kamila Norwida, które zostały ukryte w pruszkowskim mieszkaniu prof. Wacława Borowego. Inne, jak zbiór poezji Vade-mecum, znalazły się w obozie Dulag 121, skąd również miały być wywiezione przez Niemców, udało się je na szczęście uratować.

„Pamiętam jak dziś promienną, wniebowziętą twarz prof. Borowego, gdy dotykał autografu Vade-mecum, gdy głaskał opuchłymi od odmrożeń palcami małe karty rękopisów. Zabezpieczenie ich szło poza oficjalnym torem i Niemcy nie powinni byli o tym wiedzieć. Gdy już wszystko było uporządkowane i spakowane, wczesnym rankiem załadowaliśmy bagaż na małe sanki i prof. Borowy sam ciągnąc je na sznurku zawiózł do Żbikowa, gdzie umieścił rękopisy w podziemiach tamtejszego kościoła…”

Szczegóły konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i odbywa się w trzech kategoriach:

I – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – konkurs plastyczny – KONKURS ZAKOŃCZONY. Wyniki Konkursu – tutaj.

II – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – konkurs historyczno-literacki w II etapach

III – uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs historyczno-literacki w II etapach


Materiały źródłowe w formie plików pdf i jpg dla uczestników konkursu:


Kategoria I uczestników (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych). KONKURS ZAKOŃCZONY. Wyniki Konkursu – tutaj.

Dla najmłodszych uczniów przygotowaliśmy dwa krótkie wspomnienia osób, które uczestniczyły w wydarzeniach związanych z „Akcją Pruszkowską”. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie jednej ze scen i samodzielne przygotowanie w dowolnej technice pracy plastycznej bądź komiksu, opowiadającego przeczytane historie.

Na prace plastyczne uczniów czekamy od 4 maja do 7 czerwca 2021 roku. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, opatrzyć numerem szkoły i klasy, do której uczęszcza uczeń. Następnie pojedynczo bądź zebrane przez klasę lub szkołę, prosimy wysłać je pocztą na adres Muzeum Dulag 121 (ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków) lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum. Prosimy również o podanie kontaktowego adresu e-mail bądź telefonu autora pracy – ucznia, bądź nauczyciela, który z ramienia szkoły będzie opiekował się uczniami biorącymi udział w konkursie.

Ogłoszenie rezultatów konkursu nastąpi 20 czerwca 2021 roku. Na zwycięzców czekają nagrody, książki i albumy. Jeśli warunki pandemiczne nie pozwolą na zorganizowanie spotkania w Muzeum Dulag 121 dla uczestników konkursu, dyplomy i nagrody zostaną przekazane do szkół z prośbą o wręczenie ich podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.


Kategoria II i III uczestników – ETAP I (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, przygotowaliśmy materiały wspomnieniowe opowiadające o różnych aspektach ratowania rękopisów Cypriana Kamila Norwida ze zburzonej na przełomie 1944 i 1945 roku Warszawy. Są to relacje osób, które bezpośrednio brały udział w „Akcji Pruszkowskiej”. Uczestnicy tych wydarzeń opowiadają nie tylko o odnalezieniu rękopisów Norwida w piwnicy warszawskiej kamienicy, o ich ukrywaniu w Pruszkowie, ale również o niebezpieczeństwach prowadzenia takich działań.

Zadaniem uczniów klas 7-8 szkół podstawowych jest napisanie opowiadania od 3 do 4 stron formatu A4. Zadaniem uczniów szkół ponadpodstawowych jest napisanie eseju od 4 do 5 stron formatu A4 (1800 znaków na stronę).

Tematy prac do wyboru:

1. Nieznani bohaterowie „Akcji Pruszkowskiej” na podstawie spisanych relacji i pamiętników świadków wydarzeń. Opisz organizację akcji ratowania dóbr kultury z warszawskich bibliotek, muzeów i zbiorów prywatnych z uwzględnieniem historii odnalezienia, a następnie ukrycia w Pruszkowie rękopisów Cypriana Kamila Norwida. Odpowiedz również na pytania: Czy postawa uczestników „Akcji Pruszkowskiej” stanowi według Ciebie przykład bohaterstwa i patriotyzmu? Dlaczego tak uważasz? Czy warto pamiętać o tych wydarzeniach?

2. „…Ideał sięgnął bruku”. Na podstawie udostępnionych materiałów źródłowych, relacji świadków, opisz jakie emocje towarzyszyły uczestnikom „Akcji Pruszkowskiej” oraz ich rodzinom. Pomogą Ci następujące słowa: „we trzech przeglądamy zawartość kilkunastu worków (…) wreszcie i Vade-mecum Norwida. Z pojawieniem się tego ostatniego dostajemy dreszczu wzruszenia. (…) Zdejmujemy czapki. Makowiecki powiada, że – w związku z okolicznościami („Vade-mecum” w baraku w Pruszkowie!) – można użyć słów Norwidowskich o ideale, co sięgnął bruku”. Spróbuj również odpowiedzieć na pytania: Dlaczego z zagrożeniem utraty własnego życia ratowano najcenniejsze zbiory polskiej kultury, w tym rękopisy Cypriana Kamila Norwida? Jakie znajdujesz miejsce dla twórczości Cypriana Kamila Norwida we współczesnym świecie?

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 15 października 2021 roku, od nauczycieli, samych uczniów lub ich rodziców na adres mailowy: edukacja@dulag121.pl lub telefonicznie: 22 758 86 63.

Opowiadania i eseje napisane indywidualnie, prosimy o przesyłanie w formie plików tekstowych lub pdf. Przyjmujemy również prace napisane własnoręcznie.

Na prace czekamy do 15 listopada 2021 roku. Należy je podpisać imieniem i nazwiskiem, opatrzyć nazwą i numerem szkoły oraz klasy, do której uczęszcza uczeń. Następnie wysłać pocztą elektroniczną na adres: edukacja@dulag121.pl. Prace można również dostarczyć listownie na adres Muzeum Dulag 121 (ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków) lub osobiście.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek 6 grudnia 2021 roku. Na zwycięzców czekają nagrody, książki i albumy.


Kategoria II i III uczestników – ETAP II.

Zwycięzcy etapu I oraz chętni uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i zaproszeni do przygotowania, nagrania i zmontowania, w dwóch grupach, słuchowisk opowiadających o „Akcji Pruszkowskiej”. Uczniowie podczas warsztatów w Muzeum Dulag 121 sami skonstruują opowieść, napiszą dialogi, następnie nagrają je dodając potrzebne dźwięki i muzykę. Całość zostanie udostępniona szerokiej publiczności.


Regulamin oraz Aneks do regulaminu znajduje się na dole strony.

Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska” organizowany jest pod patronatem Starosty Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzy.

Partnerem konkursu jest Fundacja Museion Norwid w Warszawie.


Skip to content