menu

Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska” skierowany do uczniów szkół Powiatu Pruszkowskiego.

Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska” skierowany do uczniów szkół Powiatu Pruszkowskiego.

W ramach obchodów Roku Norwidowskiego, ustanowionego przez Sejm RP, Muzeum Dulag 121 zaprasza wszystkich uczniów szkół Powiatu Pruszkowskiego do udziału w konkursie „Norwid – Akcja Pruszkowska”. 

Jego celem będzie popularyzacja wiedzy z zakresu historii lokalnej na temat „Akcji Pruszkowskiej” – trwającej od listopada 1944 do stycznia 1945 roku, akcji ratowania z palonej i burzonej przez okupanta niemieckiego Warszawy, dóbr kultury polskiej, które były narażone na wywiezienie lub unicestwienie. Wśród nich były także rękopisy Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, trwa od 4 maja do 7 czerwca, dnia 20 czerwca ogłosimy wyniki.

Konkurs historyczno-literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, trwa od 4 maja do 10 września, dnia 21 września ogłosimy wyniki I etapu. 

Szczegóły konkursu, regulamin oraz materiały źródłowe niezbędne do uczestnictwa w konkursie znajdują się w zakładce Edukacja: http://dulag121.pl/edukacja/

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzy.

Skip to content