menu

Dąbrowska Barbara z d. Janke – audycja w radiu Bogoria

Powiązane hasła

Dąbrowska Barbara z d. Janke – audycja w radiu Bogoria

Barbara Dąbrowska z d. Janke, z zawodu geofizyk, autorka książki wspomnieniowej „Moje małe powstanie”, urodziła się 1938 roku w Warszawie. Podczas wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkała wraz z rodzicami Genowefą i Władysławem oraz parumiesięcznym bratem Kazimierzem przy ul. Żelaznej. Stamtąd, 8 sierpnia, w obawie przed zbliżającymi się walkami, rodzina przeprowadziła się na ul. Złotą (obecnie Sienna), zostawiając w mieszkaniu  prawie cały swój dobytek.  Pani Barbara Dąbrowska pamięta, że rodzice wybuch Powstania powitali z radością – jako krok na drodze ku wolności. W pierwszej części audycji Pani Barbara Dąbrowska opowiada o trudach życia w walczącym mieście: ukrywaniu się w korytarzyku miedzy kamienicami, problemach z jedzeniem i wodą, grzebaniu zmarłych.

W drugiej części rozmowy dowiadujemy się o dalszych losach rodziny. Po kapitulacji Powstania Państwo Dąbrowscy z dziećmi oraz bratem Genowefy Dąbrowskiej, Marianem Gizot, oraz jego ciężarną żoną Heleną trafili do obozu Dulag 121. Tam nastąpiła segregacja – Państwo Gizot, którzy nie pozwolili na to, by ich rozdzielono, pojechali na roboty do Niemiec, natomiast rodzina Dąbrowskich – na tereny Generalnego Gubernatorstwa do Skierniewic, gdzie spotkali się z troską i życzliwością gospodarzy. Zapraszamy do wysłuchania dwóch części audycji – zapisu poruszających rozmów z Panią Barbarą Dąbrowską.

„Dulag 121 – Świadkowie historii” – cykliczna audycja emitowana w grodziskim Radiu Bogoria w latach 2012-2013. Gośćmi Elżbiety Abramczuk oraz Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum Dulag 121, byli świadkowie – osoby lub rodziny osób, które przeżyły gehennę pobytu w obozie Dulag 121 bądź pomagały więzionym w jego murach.”

Powiązane hasła

Skip to content