menu

Gniadek Halina – audycja w Radiu Bogoria

Powiązane hasła

Gniadek Halina – audycja w Radiu Bogoria

Halina Gniadek – urodzona w 1939 r., warszawianka od czterech pokoleń, od lat 70. mieszkanka Pruszkowa, autorka wspomnień zatytułowanych „Z perspektywy pięciolatka”, drukowanych w 7 tomie książki „Moje wojenne dzieciństwo” (Warszawa 2001). W audycji „Dulag 121 – Świadkowie historii” Pani Halina Gniadek opowiada o wojennej historii swojej rodziny, konspiracyjnej działalności ojca i jego aresztowaniu, dzieli się swoimi wspomnienia z okresu okupacji. Podczas Powstania Warszawskiego wypędzeni z Warszawy państwo Gniadkowie znaleźli się w obozie Dulag 121, skąd wywiezieni zostali do wsi Kłomnice koło Częstochowy. Do Warszawy wrócili, pieszo, pod koniec stycznia 1945.

 

„Dulag 121 – Świadkowie historii” – cykliczna audycja emitowana w grodziskim Radiu Bogoria w latach 2012-2013. Gośćmi Elżbiety Abramczuk oraz Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum Dulag 121, byli świadkowie – osoby lub rodziny osób, które przeżyły gehennę pobytu w obozie Dulag 121 bądź pomagały więzionym w jego murach.

Powiązane hasła

Skip to content