menu

Wińczuk Jan – audycja w Radiu Bogoria

Wińczuk Jan – audycja w Radiu Bogoria

Jan Wińczuk – urodzony w 1933 r., pruszkowiak, harcerz, absolwent Liceum im. T. Zana w Pruszkowie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pierwszej części audycji pan Wińczuk opowiada o działalności społecznej swojej rodziny w przedwojennym Pruszkowie, w tym o jej powiązaniach z rodziną Potulickich, a także o przebiegu Powstania Warszawskiego w okolicach Pruszkowa, m.in. o zdobyciu elektrowni, bitwie pod Pęcicami oraz o niemieckich egzekucjach. Druga część audycji poświęcona jest przede wszystkim pomocy, jakiej członkowie rodziny pana Wińczuka – ojciec Edward, matka oraz ciotka Urszula – udzielali na terenie obozu Dulag 121 (oraz poza jego murami) wypędzonym z Warszawy.

Część pierwsza audycji:

Część druga audycji:

„Dulag 121 – Świadkowie historii” – cykliczna audycja emitowana w grodziskim Radiu Bogoria w latach 2012-2013. Gośćmi Elżbiety Abramczuk oraz Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum Dulag 121, byli świadkowie – osoby lub rodziny osób, które przeżyły gehennę pobytu w obozie Dulag 121 bądź pomagały więzionym w jego murach.

Powiązane hasła

”None

Skip to content