menu

Korespondencja rodziny Feinerów z lat 1944 – 1945

Powiązane hasła

Korespondencja rodziny Feinerów z lat 1944 – 1945

Edward Feiner inżynier, absolwent Politechniki Lwowskiej, który przed wojną zarządzał w Tarnopolu, Zaleszczykach, Skałacie drogami i mostami, musiał zająć się naprawą butów, a rodzina przez 5 lat wegetowała w schronisku dla uchodźców przy ul. Senatorskiej 32. Tam też zastał ją wybuch Powstania Warszawskiego, które, jak się szybko okazało, przyniosło najtragiczniejszy rozdział w dziejach rodziny – wypędzenie, zaginięcie Edwarda i Janusza, a później szczęśliwe odnalezienie niemowlęcia oraz długotrwałe poszukiwania informacji o losach Edwarda Feinera, niespodziewanie zakończone dopiero kilka lat temu. Choć w pamięci pana Janusza Feinera nie zachowały się żadne wspomnienia ani nawet ślady wojennych przeżyć, jednak szczegóły swoich losów i historii swojej rodziny  zna doskonale między innymi dzięki zachowanej korespondencji prowadzonej przez Marię Feiner w sprawie poszukiwań męża i syna Janusza. Korespondencja dokumentująca poszukiwanie rodziny pochodzi ze zbiorów Janusza Feinera.

Korespondencja

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 17 IX 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 21 IX 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 22 IX 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Wacława (…) do Marii Feiner, 7 X 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stanisława Bojakowskiego do Marii Feiner, 10 X 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 14 X 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 17 X 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 22 X 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stanisława Bojakowskiego do Marii Feiner, 3 XI 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Mikołaja Kuchowskiego do Marii Feiner, 6 XI 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 18 XI 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 22 XI 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez M. Mytykowską do Marii Feiner, 24 XI 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stanisława Bojakowskiego do Marii Feiner, 26 XI 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 30 XI 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stanisława Bojakowskiego do Marii Feiner, 15 XII 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 17 XII 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 31 XII 1944

 

Karta pocztowa wysłana przez J. Gawrońską do Marii Feiner, 4 I 1945

 

Karta pocztowa wysłana przez Stanisława Bojakowskiego do Marii Feiner, 8 I 1945

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 8 I 1945

 

Karta pocztowa wysłana przez Stefanię Feiner do Marii Feiner, 8 III 1945

 

Karta pocztowa wysłana przez M. J. Kuchowską do Marii Feiner, 23 IV 1945

 

Karta pocztowa wysłana przez Longinę Ronke do Marii Feiner, 8 III 1945

 

 

 

 

Powiązane hasła

Skip to content