menu

12 MAJ

12 MAJ

1935

Zbiory pp. Zaborskich

12 maja 1935 roku odbyły się obchody XII Tygodnia Lotniczego LOPP. Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej była paramilitarną organizacją działającą w latach 1928-1939. Pruszkowskie koło LOPP powstało 11 maja 1933 roku. W skład Zarządu weszli: p. inż. Ziemomysł Zaborski (prezes), p. J. Winer, S. Koper, K. Ścieszka i dyr. L. Ostrowski. Jednym z pierwszych działań Koła było zorganizowanie Tygodnia LOPP, podczas którego urządzono m.in. pokazy odkażania terenu zagazowanego, kwestę uliczną oraz propagandowy pochód przez miasto. Zorganizowano także pięć kursów informacyjnych OPL-Gaz., w których łącznie wzięło udział 550 osób, oraz utworzono cztery drużyny odkażające, które wzięły udział w ćwiczeniach obrony przeciwgazowej. W działalność LOPP aktywnie włączyli się pracownicy Fabryki Ołówków oraz Elektrowni Okręgu Warszawskiego.­ Po 10 miesiącach działalności pruszkowski LOPP liczył już 564 członków. Dziennikarz „Głosu Pruszkowa” (19 V 1935 r.) relacjonował:

Na tegoroczny tydzień lotniczy przygotował Pruszkowski Obwód Miejski LOPP szereg imprez, które rozpoczął w dniu 12 maja pochód propagandowy. Pochód wypadł imponują co i nadzwyczaj efektownie. Poprzedzony był przez grupę motocyklistów z żółto-białemi chorągiewkami. Na czele organizacje przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego oraz straż pożarna. Dalej postępowały grupy organizacyjne Oddziałów Szkolnych i kół Miejscowych LOPP. Obwodu Miejskiego w Pruszkowie. Drugą część pochodu stanowiły samochody ciężarowe i osobowe udekorowane zie lenią , transparentami i chorągwiami LOPP-u. Na samochodach ujrzeli pruszkowianie 3 drużyn Obr. Przeciwgazowej w pełnem wyekwipowaniu. Atrakcją pochodu był również okręt pancerny umieszczony przez Koło Elektrowni Okr. Warsz. na samochodzie. Wcalem przeprowadzeniu niedzielnego pochodu propagandowego widzieliśmy sprawną organizację. Kierownikiem pochodu był kom. W. Bayer.

Więcej fotografii dokumentujących działalność LOPP ze zbiorów pp. Zaborskich: Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej

Skip to content