menu

26 MAR

26 MAR

1927

26 marca 1927 roku podczas walnego zebrania organizacyjnego powołane zostało Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie – jedno z najżywotniejszych towarzystw kolarskich Okręgu Warszawskiego i jedno z najprężniej działających stowarzyszeń w międzywojennym Pruszkowie. Działało zarówno na niwie sportu, organizując biegi szosowe i przełajowe czy mistrzostwa Pruszkowa, jak i na niwie kultury. Krótki przyczynek do jego historii tutaj: Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie.

Karty ze „Złotej Księgi Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie”, zbiory Książnicy Pruszkowskiej

Skip to content