Cykle spotkań

Karty Historii

Cykl poświęcony jest znaczącym wydarzeniom i osobistościom z historii Polski i Europy, które miały istotny wpływ na dzieje najnowsze naszego kraju. Dyskutujemy o historii zarówno w perspektywie lokalnej, jak i w perspektywie Europy; przybliżamy postacie, które odegrały znaczącą rolę w dziejach Polski oraz zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób doświadczenia związane z burzliwą historią naszego regionu wpływały na ich dalsze losy. W ramach cyklu odbywają się wykłady, rozmowy z autorami książek historycznych i świadkami historii, projekcje filmów dokumentalnych, wystawy oraz koncerty. W charakterze gości zapraszamy zarówno profesjonalnych historyków, muzealników, dziennikarzy, jak i świadków historii, kolekcjonerów oraz badaczy i pasjonatów historii lokalnej. Gościliśmy m.in.: prof. Jana Żaryna, prof. Władysława Bartoszewskiego, Zofię Romaszewską, Agnieszkę Romaszewską-Guzy, Michała Nekandę-Trepkę, Elżbietę Moczarską i Annę Herbich.

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Literatura i historia

Cykl „Literatura i historia” poświęcony jest szeroko rozumianym związkom polskiej i europejskiej twórczości literackiej z dziejami Polski i Europy. Naszych gości – pisarzy, poetów, krytyków i historyków literatury, pytamy o historyczny kontekst twórczości literackiej. Wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób epoka, w której tworzyli, oraz ich biograficzne doświadczenia – przeżycie zarówno historycznie doniosłych momentów, jak i koszmaru wojen i rewolucji – wpływały na ich losy i artystyczne wybory, przekładając się na ich twórczość. W równym stopniu intrygują nas świadectwa literackie: dzienniki, wspomnienia oraz korespondencja, jak i beletrystyka, poezja i dramat, w których historia staje się toposem i tworzywem literackim, okazją do refleksji nad sensem dziejów. Gośćmi naszych spotkań byli między innymi Tadeusz Świątek, Renata Lis, Piotr Mitzner, Przemysław Dakowicz, Sławomir Łubiński oraz Marek Nowakowski.

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Nasze Korzenie

Cykl „Nasze korzenie” poświęcony jest genealogii – nauce historycznej o poszukiwaniu przodków. Do niedawna fascynacja genealogią i pragnienie poznania swoich antenatów wymagała osobistego odwiedzania czasem odległych archiwów, parafii, członków rodziny i ręcznego spisywania kart, arkuszy, tabelek. Dziś, dzięki nowoczesnej technice dostępnej dla wszystkich, każdy może rozpocząć podróż w przeszłość nie ruszając się z domu. Spotkania mają charakter wykładów i warsztatów, podczas których poznajemy zarówno genealogie znanych polskich rodów, jak i uczymy się poszukiwania w praktyce. Podczas warsztatów można było się nauczyć czytania aktów metrykalnych w językach obcych (rosyjskim, niemieckim i łacinie); dowiedzieć się m.in. o metodyce i praktyce badań genealogicznych; dostępnych w internecie oraz „w terenie” źródłach genealogicznych, a także o dostępnym dla genealogów amatorów oprogramowaniu. Warsztaty i wykłady w siedzibie Muzeum Dulag 121 prowadzili specjaliści i fascynaci genealogii, m.in. Waldemar Fronczak, Ewa Borodzicz, Marcin Batory, Adam Pszczółkowski, Tomasz Mleczek i Alan Jakman.

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Pamięć Kresów

Organizowany wspólnie z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym cykl „Pamięć kresów” poświęcony jest dziejom i kulturze polskich Kresów. Podczas spotkań dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach dotyczących historii Kresów od czasów I Rzeczypospolitej, przez okres zaborów, aż po czasy II RP i II wojny światowej oraz o tym, jaki wpływ miały one na losy Polaków zamieszkałych na tych terenach. Interesuje nas nie tylko historia jako taka, ale wszystkie ślady pamięci o Kresach obecne w polskiej historii i kulturze: w biografiach ważnych dla polskiej historii i kultury osób, w literaturze, w muzyce czy w malarstwie. Cykl w grudniu 2015 roku zainaugurował wykład prof. Andrzeja Nowaka. Gościliśmy m.in.: Stanisława Srokowskiego, Mariusza Jerzego Olbromskiego, dr. Tomasza Mleczkę oraz zespół Towarzystwa Teatralnego „Pod Górkę”.

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Pruskoviana

Cykl Pruskoviana poświęcony jest różnym aspektom historii lokalnej. Podczas spotkań dyskutujemy o znaczących dla dziejów Pruszkowa postaciach i wydarzeniach oraz o historii powstawania i rozwoju miasta – jego kulturze, architekturze, przemyśle i sporcie. W ramach cyklu pragniemy badać, dokumentować i popularyzować historię Pruszkowa, a także zachęcać do tego mieszkańców miasta. Zależy nam na otwartej formule spotkań, dlatego obok historyków zajmujących się dziejami Pruszkowa profesjonalnie, do naszej siedziby zapraszać będziemy także pasjonatów jego historii, kolekcjonerów, archiwistów, a przede wszystkim samych pruszkowian od lat związanych z miastem. Zależy nam również różnorodnym charakterze spotkań. Organizować będziemy rozmowy z zasłużonymi mieszkańcami, autorami książek poświęconych miastu, prelekcje specjalistów, pokazy archiwalnych zdjęć, wystawy oraz historyczne spacery po Pruszkowie.

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.