Projekty

Muzeum Dulag 121 pełni w Pruszkowie rolę ważnego centrum kultury. Realizujemy różnorodne projekty edukacyjne, wydawnicze, wystawiennicze i badawcze związane z historią lokalną i historią Polski.