Inne

Warsztaty teatralne w Muzeum Dulag 121

W czasie ferii zimowych 2020 roku w ramach warsztatów młodzież z pruszkowskich szkół pod opieką Joanny Sarneckiej, aktorki i animatorki, pogłębiła swoje zainteresowania teatralne, poprzez ćwiczenia aktorskie, związane z improwizacją ruchową, partnerowaniem, dykcją, emisją głosu i sztuką opowiadania. Uczestnicy przez cały tydzień przygotowywali krótki spektakl „Opowieści nie-miejsca”, zaprezentowany szerokiej publiczności na koniec warsztatów. Podczas spotkań zespół zapoznał się ze wspomnieniami Świadków Historii, którzy przeszli przez obóz Dulag 121, by potem ich fragmenty zaprezentować na scenie. Młodzież nagrała również odgłosy i dźwięki, które wykorzystała jako tło muzyczne. Stworzyła poruszające wizualizacje filmowe, nagrane na terenie dawnego obozu przejściowego, które posłużyły jako element scenografii.

Relacja z warsztatów do obejrzenia pod linkiem:

 

Konferencja „Ocalić wypędzonych”

W 2014 roku w siedzibie Starostwa Pruszkowskiego odbyła się zorganizowana przez Muzeum Dulag 121 konferencja popularnonaukowa „Ocalić wypędzonych. Pomoc mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości więźniom obozu przejściowego Durchgangslager (Dulag) 121. Sierpień 1944 – styczeń 1945”. Podczas dwóch dni wysłuchaliśmy w sumie 32 komunikatów z badań oraz relacji świadków historii i ich rodzin, dotyczących różnorodnych form pomocy udzielanej na terenie obozu Dulagu 121 oraz miejscowości leżących w jego bliższym i dalszym sąsiedztwie: Pruszkowa, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Milanówka, Błonia, Grodziska Mazowieckiego czy Łowicza. Obok świadków tamtych tragicznych wydarzeń, mieliśmy zaszczyt gościć historyków i badaczy m.in. z Archiwum Akt Nowych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Historycznego PAN, Archiwum Państwowe w Warszawie czy Polskiego Czerwonego Krzyża, a także przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się historią lokalną. Wybór komunikatów oraz świadectw wygłoszonych podczas konferencji opublikowaliśmy w 1 numerze Zeszytów Muzeum Dulag 121.

Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków

W 70. rocznicę Powstania Warszawskiego i założenia obozu Dulag 121 dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowaliśmy projekt „Laboratorium działań parateatralnych – Pruszków”, czyli pierwszy pruszkowski performance uliczny. Założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej dla młodzieży formuły włączenia się w obchody rocznicowe. Między sierpniem a grudniem 2014 roku pod okiem doświadczonych animatorów i pedagogów teatralnych odbywały się warsztaty teatralne i dziennikarskie dla pruszkowskiej młodzieży licealnej, których efektem był przeprowadzony w przestrzeni miasta performance, poświęcony losom więźniów obozu Dulag 121. Relacje i efekty pracy uczestników warsztatów na bieżąco publikowane były na samodzielnie przez nich prowadzonym blogu. Koordynatorem projektu była Agata Gołąb. Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Marsz Pamięci

7 września 2014 roku w ramach obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie dawnego obozu odbył się Marsz Pamięci. Organizując rekonstrukcję przybycia do obozu wypędzonych, tak jak to miało miejsce w 1944 roku, pragnęliśmy oddać hołd wypędzonym i pokazać współczesnym pruszkowianom, jak ciężki los czekał ich w Dulagu 121. Scenariusz inscenizacji powstał w oparciu o zachowane przekazy i relacje świadków historii – wypędzonych warszawiaków i osób pomagających na terenie obozu. W Marszu wzięło udział 210 osób, wśród nich zarówno profesjonalni rekonstruktorzy z całej Polski, jak i wolontariusze z Pruszkowa i okolicznych miejscowości, w tym także osoby, które w 1944 roku jako dzieci znalazły się w obozie Dulag 121.

Ścieżki historii – konkurs gimnazjalny

W 2014 roku przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski Muzeum Dulag 121 zrealizowało konkurs dla szkół gimnazjalnych Powiatu Pruszkowskiego zatytułowany „Ścieżki historii”. Zespoły uczniów miały za zadanie przygotować atrakcyjne ścieżki spacerowe, przedstawiające warte uwagi miejsca związane z historią miejscowości Powiatu Pruszkowskiego. Formuła tras i zadań, które uczestnicy spaceru mają za zadanie wykonać, była inspirowana questingiem, geocachingiem i grami terenowymi. Powstało 10 ścieżek: po Brwinowie, Otrębusach, Nadarzynie, Nowej Wsi, Pruszkowie, Piastowie i Raszynie. Efektem konkursu jest publikacja „Ścieżki Historii. Niezwyczajny przewodnik po miejscowościach Powiatu Pruszkowskiego” w formie elektronicznej dostępna bezpłatnie na stronie Muzeum.