menu

Listy ludzie piszą – korespondencja do władz PRL-u jako źródło dla historyka

Listy ludzie piszą – korespondencja do władz PRL-u jako źródło dla historyka

07 grudnia 2019
15:00
Muzeum Dulag 121

W sobotę, 7 grudnia, o godz. 15. Muzeum Dulag 121 zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”. Naszym gościem będzie dr Anna Maria Adamus,  która wygłosi wykład zatytułowany „Listy ludzie piszą – korespondencja do władz PRL-u jako źródło dla historyka”.

W latach 1944-1989 Polacy napisali dziesiątki milionów skarg, próśb a także donosów kierowanych do władz. W Polsce Ludowej istniało kilka centralnych instytucji, do których adresowano listy. Główną z nich był Komitet Centralny PZPR z siedzibą przy Nowym Świecie w Warszawie, traktowany jako najważniejszy organ decyzyjny w państwie. Na dalszych miejscach figurowały: Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, Kancelaria Rady Państwa oraz Urząd Rady Ministrów.

Zachowane listy  i korespondencja mają wartość nie tylko historyczną (dokumentują zdarzenia), ale również biograficzną (obrazują świat przeżyć i doświadczeń nadawców), społeczną (ukazują relacje między obywatelami PRL, na linii władza–obywatel), socjologiczną (obrazują funkcjonowanie społeczeństwa i zachodzące zmiany) a także literacką (ówczesne wzorce uprawiania epistolografii). Ponadto, powstałe na podstawie wpływającej korespondencji (okresowe, tematyczne oraz problematyczne) oficjalne opracowania, ukazują skalę zjawiska tej niezwykle popularnej wśród Polaków praktyki pisania „o wszystkim” do władz. Lektura materiału źródłowego w postaci różnego rodzaju petycji, meldunków czy zażaleń, pozwala nie tylko na ustalenie pewnych faktów, ale również umożliwia dokonanie analizy wewnętrznych psychospołecznych mechanizmów przemian w peerelowskiej rzeczywistości.

dr Anna Maria Adamus – historyk, dokumentalistka i edukatorka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Handlowej. Przedmiotem jej badań jest historia społeczna i gospodarcza PRL-u. Jest autorką publikacji „Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych”, współautorką wystawy „Ukradzione dzieciństwo”, laureatką „Fundacji Kerstenów” (2014 r.) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnionej dysertacji doktorskiej (2016 r.). Pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej.

Skip to content