menu

Klasa o profilu Technik Obsługi Turystycznej – na naszej lekcji muzealnej!

Klasa o profilu Technik Obsługi Turystycznej – na naszej lekcji muzealnej!

„Historia obozu Dulag 121” to jedna z wielu lekcji muzealnych będących
w ofercie naszego Muzeum, która cieszy się dużym zainteresowaniem. 16 maja 2023 r. odwiedzili nas uczniowie 2 klas o profilu Technik Obsługi Turystycznej – z Zespołu Szkół w Piastowie – im. Fridtjofa Nansena.

Celem spotkania było zaznajomienie młodzieży z historią i organizacją obozu Dulag 121, oraz analiza tego jak muzea martyrologiczne wpływają na rozwój turystyki w naszym regionie. Uczniowie poznali losy cywilnej ludności powstańczej Warszawy, która została wypędzona do Pruszkowa.

W czasie spotkania uczniowie zapoznali się z fragmentami relacji świadków historii zaprezentowanych w formie krótkich filmów. Dowiedzieli się również jak Muzeum Dulag 121 jako instytucja o profilu narracyjnym i martyrologicznym wpływa na rozwój turystyki w powicie pruszkowskim. Na specjalną prośbę nauczyciela Pana Piotra Cylińskiego poprowadziliśmy warsztaty na temat roli instytucji kulturalnych, upamiętniających trudne wydarzenia historyczne w oparciu o pedagogikę miejsc pamięci. W założeniu jest ona nastawiona na aktywny udział uczestników w procesie poznawania historii, formułowania własnych wniosków, stawiania pytań w połączeniu z głębszą refleksją i zadumą. Kluczowe jest w tym przypadku samo miejsce, krajobraz historyczny i jego szczególna „aura autentyczności”.

Spotkanie zamknęło odwiedzenie pomnika „Tędy przeszła Warszawa”, który upamiętnia historię ludności cywilnej wypędzonej z Warszawy, na terenie których znajdował się obóz przejściowy Durchgangslager 121.

Zapraszamy szkoły do skorzystania ze szczegółowych informacji dotyczących lekcji i warsztatów znajdują się w naszej ofercie.
Aktualne pliki do pobrania:

Terminy zajęć: od poniedziałku do piątku – od godziny 9:00.

Koszt zajęć: 50 zł (opłata stała) + 4 zł (cena biletu ulgowego) od każdego uczestnika z wyłączeniem nauczycieli i opiekunów.
Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 574-479-547, a także drogą e-mailową: edukacja@dulag121.pl.

Skip to content