menu

Odwiedzili nas uczniowie SP nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie!

Odwiedzili nas uczniowie SP nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie!

„Skrzynia skarbów” to jedna z wielu lekcji muzealnych będących w ofercie edukacyjnej Muzeum Dulag 121, która cieszy się dużym zainteresowaniem. 30.05.2023 r. odwiedzili nas uczniowie 2 klasy –  Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.

Koncepcja lekcji dotyczyła zapoznanie uczniów z historią życia i organizacji obozu cywilnej ludności powstańczej Warszawy oraz wspomnienie o pozytywnym aspekcie historii, jakim było zaangażowanie mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości w pomoc w obozie.

W czasie warsztatów dzieci poznawały przedmioty znajdujące się w „Skrzyni skarbów”. Była nią olbrzymia waliza, wypełniona rzeczami codziennego użytku takimi jak: łyżki, kubki, ubrania, poduszki, koce i zabawki oraz pożywienie. Ponadto rozmawialiśmy o historii tych przedmiotów i o ich wyjątkowej wartości w obozowych warunkach.

Lekcję muzealną „Skrzynia skarbów” zamknęła część warsztatowa, polegająca na narysowaniu na kartach pracy przez dzieci, rzeczy które zabrała ze sobą do obozu pani Teresa Wizy, której wspomnienie zostało przeczytane.

Zapraszamy szkoły do skorzystania ze szczegółowych informacji dotyczących lekcji i warsztatów znajdują się w naszej ofercie.
Aktualne pliki do pobrania:

Terminy zajęć: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki do piątku od godziny 9:00.

Koszt zajęć: 50 zł (opłata stała) + 4zł (cena biletu ulgowego) od każdego uczestnika z wyłączeniem nauczycieli i opiekunów.
Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 574-479-547, a także drogą e-mailową: edukacja@dulag121.pl.

Skip to content