menu

„Regulamin Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie” (1933 r.)

Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie zostało oficjalnie powołane do życia podczas walnego zebrania podczas powstało w dniu 26 marca 1927 roku. Początkowo jego siedziba mieściła się przy ulicy Nadrzecznej, a od lat 30. przy ulicy Pięknej 9a. Towarzystwo organizowało liczne imprezy, m.in. uroczyste otwarcia i zamknięcia sezonu, biegi kolarskie na różnych dystansach oraz zloty cyklistów. W 1933 roku nakładem „Drukarni Powszechnej” w Pruszkowie wydany został niniejszy „Regulamin Sportowy” kodyfikujący działalność Towarzystwa. Broszurę przekazała Muzeum Dulag 121 pani Maria Sobotka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skip to content