Szczególnie cenne są dla nas informacje otrzymane od żyjących byłych więźniów obozu Dulag 121, a także od ich rodzin, które często są jedynymi osobami, które mogą przekazać nam wiedzę o losach konkretnych osób, a tym samym ocalić je od zapomnienia. Dodatkowo Muzeum zbiera przedmioty, fotografie (przedwojenne, wojenne, powojenne), dokumenty – lub ich skany, oryginały pozostawiając ich właścicielom – związane z losami wypędzonych.

Dlatego zwracamy się z prośba do osób, które przeszły przez Durchgangslager 121 lub posiadają informacje na temat swych bliskich: krewnych, przyjaciół, znajomych, którzy trafili do obozu w Pruszkowie. Ankietę można wypełnić on-line, pobrać w formacie pdf i doc lub otrzymać listownie w formie papierowej – w tym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny z Muzeum (22) 758 86 63.