Ankieta online

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe

Proszę określić rodzaj udzielanej pomocy:

Imię Nazwisko Dane kontaktowe (adres mailowy, adres korespondencyjny, telefon)

Czy zgadza się Pan / Pani na nagranie swoich wspomnień w wersji audio lub video?

Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani utrzymywać kontakt z Muzeum i otrzymywać informacje o tym co się w nim dzieje.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych przez Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie. Jednocześnie stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzam otrzymanie informacji, iż:

  • 1) Administratorem moich danych jest Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie.
  • 2) Dane mogą być wykorzystywane do celów związanych z działalnością Muzeum.
  • 3) Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotem współpracującym z Muzeum w zakresie jego działalności.
  • 4) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  • 5) Podanie danych jest dobrowolne.